IFV lanceert platform voor CrisisManagement

Op 19 november heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) het online Platform voor CrisisManagement gelanceerd. Het IFV publiceert, in samenwerking met externe crisisfunctionarissen, wetenschappers, kennispartners en professionals, diverse vak artikelen, interviews en columns. Vanuit verschillende sectoren worden expertise en visies over crisismanagement gedeeld.

Het Platform heeft als doel om een brug te slaan tussen vakkennis en de praktijk als het gaat om werken in crisistijd. Verbinden is de basis van elke samenwerking. Tegelijkertijd wil het IFV op deze manier een bijdrage leveren aan de dialoog over crisismanagement. ‘Met dit platform verbinden we partijen die met crises te maken hebben. Het delen van kennis over crisismanagement is belangrijk: we kunnen alleen maar verbeteren als we óók van elkaar kunnen leren’, aldus IJle Stelstra, directeur IFV.
 
Crisismanagement vanuit verschillende sectoren 
Het managen van een crisis vraagt om maatwerk, maar kent ook vele overeenkomsten in de wijze waarop dat gedaan wordt. Verschillende sectoren kunnen hier van elkaar leren en deze kennis toepassen wanneer het voor hen relevant is. Het online Platform voor CrisisManagement biedt deze facetten.
 
Verbinden zorgt voor dialoog 
In de eerste editie komen experts en ervaringsdeskundigen aan het woord vanuit verschillende sectoren zoals Erik Scherder (klinisch neuropsycholoog), Maurice Unck (CEO RET), Paul Gelton (Directeur Veiligheidsregio's Crisisbeheersing en Meldkamer), Marco Zannoni (Directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) en Monique Wittebol (voorzitter bestuur kinderopvangorganisatie Bink en vicevoorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang). Dit resulteert in interessante visies, doorkijkjes en lessons learned. Dat geeft handvatten voor een volgende crisis: kennis gebruiken die eerder is opgedaan. 
 
Verschillende thema’s  
Het IFV zal vier keer per jaar een editie uitbrengen waar een thema in relatie tot crisismanagement centraal staat.
 

 
Geplaatst op 20-11-2020


Share on: