Dr. Fred de Jong benoemd als Associate Lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN

De HAN University of Applied Sciences heeft dr. Fred de Jong per 15 september jl. benoemd tot Associate Lector Sustainable Finance & Tax. Het betreft een deeltijdfunctie. Het associate lectoraat is onderdeel van het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN. Daarnaast blijft Fred de Jong actief als onderzoeker en consultant vanuit zijn eigen adviesbureau.

Vanuit zijn nieuwe positie gaat Fred de Jong onderzoek doen naar de rol van financieel adviseurs (zoals fiscalisten, verzekeringsadviseurs en accountants) voor het MKB in de transitie naar sustainable ondernemerschap. Een centraal thema daarbij is waardecreatie door de adviesmarkt.

Sustainability gaat over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen door meervoudige waardecreatie. Er ontstaan nieuwe businessmodellen waarin duurzaamheid centraal staat en waarin niet alleen gestuurd wordt op economische waarde, maar ook op sociale en ecologische waarden. Het vraagt een andere mindset om de transitie naar sustainability vorm te geven. Bij deze transitie speelt de (financieel en fiscaal) adviseur voor ondernemers en ondernemingen een belangrijke rol als vertrouwenspersoon en aanjager van de noodzakelijke verandering. 

Binnen het nieuwe associate lectoraat staat de vraag, op welke manier de adviseur op financieel gebied het MKB kan helpen de transitie succesvol vorm te geven, centraal. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de vraag hoe duurzaam het businessmodel van de adviseur zelf is. Het onderzoek wordt een coproductie tussen docenten, studenten en het werkveld (MKB en financieel adviesmarkt). De uitkomsten van de onderzoeksprojecten komen ten goede aan het werkveld en vormen een belangrijke bron voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs binnen de HAN voor de financieel en fiscaal adviseur van de toekomst.
Geplaatst op 24-09-2020

< VorigeVolgende >


Share on: