Profile ontvangt duurzaamheidserkenning Duurzaam Repareren

Duurzaam Repareren, de organisatie die duurzaamheid in de automotive sector controleert, reikte op 10 juni jl. de groepserkenning voor België uit aan Niek Kraak van Profile International.

V.l.n.r. Niek Kraak (manager Franchise Ontwikkeling BeNeLux), Dirk Lambrechts (Directeur Services Profile International) en Harry Filon (CEO Stichting Duurzaam).

Profile werkt al een tijd hard aan een professioneel netwerk met een landelijke dekking en een uniforme kwaliteit. Tijdens de voorbije lockdown zijn de laatste finesses op het gebied van duurzaamheid afgerond en mocht Niek Kraak van Profile International de groepserkenning voor België in ontvangst nemen uit handen van Christophe Vanderput van vzw Duurzaam Repareren.

Niek Kraak van Profile over de erkenning: “Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met professionaliteit. Maar wij zien ook dat duurzaam ondernemen steeds vaker een eis wordt bij tenders met leasemaatschappijen en transporteurs. Wij hebben ervoor gekozen om dit onderwerp bij Duurzaam Repareren onder te brengen. Zij hebben een mooi ondersteuningsprogramma, maar ook vrijwel alle grote leasemaatschappijen zijn bij de vzw aangesloten.”

Profile is van oudsher een bandencentrale, maar inmiddels levert men met dezelfde kwaliteit ook onderhoud en reparaties aan auto’s en camions. Hiervoor krijgen de monteurs op de vestigingen doorlopend aanvullende technische opleidingen en trainingen en wordt men vanuit de centrale organisatie begeleid. “Profile mikt met haar landelijke netwerk ook steeds meer op de zakelijke markt,” aldus Christophe Vandenput van Duurzaam Repareren. “Dan is naast de kwaliteit van de dienstverlening, een duurzame bedrijfsvoering essentieel. Dit geldt dan wel voor het gehele nationale netwerk. Profile is het eerste landelijke netwerk voor Onderhoud Reparatie & Banden dat volledig gecertificeerd is.”

“Als Covid-19 ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat we moeten ondernemen met oog voor het milieu, de gezondheid en de samenleving. Zet hiervoor de standaard in de Belgische markt,” vult Harry Filon, BeNeLux CEO van Duurzaam Repareren, aan. Alle zeventig Profile-vestigingen ontvingen het certificaat Duurzaam Repareren. Enkele vestigingen hebben nog punten om verder te verbeteren. Volgens de vzw is dit niet vreemd, want duurzaamheid is geen momentopname maar een wijze van ondernemen die toekomstbestendig is.

“De toekomst zal data-driven, 24/7 connected én duurzaam zijn. Daar gaan wij volledig voor,” besluit Dirk Lambrechts, Directeur Services Profile International.

 

Geplaatst op 11-06-2020


Share on: