Anita Hol–Bubeck waarschuwt voor achterstallig onderhoud bij verzekeringen

Een uniforme mogelijkheid tot uitstel van betaling van zakelijke schadeverzekeringen voor ondernemers die, als gevolg van de coronamaatregelen, in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Daarvoor houdt Anita Hol–Bubeck, docent schadeverzekeringen, een pleidooi.

Kwartaal weinig of geen fysieke bezoeken
Sinds midden maart is het aantal fysieke bezoeken dat financieel advieskantoren brengen aan hun zakelijke relaties sterk verminderd. Het is grotendeels vervangen door digitaal contact. Anita Hol-Bubeck, docent schadeverzekeringen bij onder meer Bureau DFO: “Zowel aan de zijde van de ondernemingen als aan de zijde van adviseurs is er een grote terughoudendheid om te komen tot fysieke ontmoetingen. Vanuit het belang om de risico’s van het coronavirus terug te dringen is dit natuurlijk een goede ontwikkeling. Maar vanuit het perspectief van schadebeheersing ontstaan hierdoor nieuwe risico’s.”

Ogen van een adviseur zien meer
“Ondernemers zijn vooral bezig met hun onderneming, waarbij vaak de vraag centraal staat hoe de producten of de diensten verbeterd kunnen worden, met in deze tijd de extra nadruk op de vraag hoe de omzet van de onderneming zo goed mogelijk op niveau kan blijven”, aldus Anita Hol-Bubeck. “De praktijk laat zien dat veel ondernemers in alle oprechtheid geen oog hebben voor veranderingen die relevant zijn op het gebied van risicobeheersing maar waarvan het toch cruciaal is dat hierover tijdig met de risicodrager contact wordt opgenomen. Het is mijn ervaring dat het de ogen van de adviseur ter plaatse zijn die deze veranderingen wel zien, waardoor onderverzekering of het volledig afwezig zijn van verzekeringsdekking, wordt voorkomen.”
 
Top 4 veranderingen
“Kijken we naar de top 4 van veranderingen binnen de zakelijke omgeving die op dit moment het meeste risico lopen om niet tijdig opgemerkt te worden, omdat de adviseur niet of niet meer frequent fysiek de bedrijfslocaties bezoekt, dan is mijn top 4 de volgende:
  • Bedrijfsactiviteiten; sluit de polis nog aan op de huidige activiteiten?
  • Contractueel overeengekomen preventiemaatregelen op (brand)polis; zijn deze nog aanwezig in en rond het gebouw?
  • Contractueel overeengekomen onderhoud preventiemaatregelen op de (brand)polis; (bijvoorbeeld onderhoud blusmiddelen). Te zien is dat ook veel dienstverleners op dit gebied hun onderhoudswerkzaamheden hebben opgeschort.
  • Bedrijfsschade; is het verzekerde bedrag up-to-date? Oftewel, sluit het aan bij de verwachte brutowinst voor het komende jaar? Als gevolg van corona zien wij bij individuele bedrijven extreme dalingen maar ook extreme stijgingen van de omzet. Het is verstandig deze tijdig te signaleren en hierover contact te hebben met de risicodrager.”
Digitaal contact is blijvend
“Ik denk, aldus Anita Hol-Bubeck, dat corona teweeg zal brengen dat een deel van de fysieke contacten, zoals die in het verleden gebruikelijk waren tussen ondernemer en adviseur, in de komende tijd digitaal blijven. Als sector zullen we heel goed moeten nadenken over de effecten hiervan op het tijdig signaleren van veranderingen bij de ondernemingen. Veranderingen die een onderneming niet altijd spontaan zal melden en waarbij het juist één van de meerwaarden van de adviseur is dat hij deze wel signaleert en hierover het overleg met de onderneming en risicodrager aangaat. 

Samen met Bureau DFO gaan wij in de komende tijd tools ontwikkelen om financieel adviseurs te helpen aandacht te besteden aan onderhoud van eerder afgesloten zakelijke verzekeringen, ook bij digitale contacten met klanten.”
Geplaatst op 18-06-2020

< VorigeVolgende >


Share on: