Schade van zelfstandigen

Reint Rengers van Hijink Advocaten, Gerard Dietvorst en Han Eshuis van Heling & Partners verzorgen op donderdag 27 februari 2020 bij Hijink Advocaten voor de 2e maal een lezing over schade bij zelfstandigen en een nieuwe methodiek om schade snel in kaart te brengen. De lezing is voor experts personenschade en advocaten.

Foto: Gerard Dietvors

In Nederland zijn de laatste jaren steeds meer zelfstandige ondernemers. Met name door de groei van het aantal zzp’ers. Als een zelfstandige ondernemer arbeidsongeschikt raakt door letsel is er in een vroeg stadium behoefte aan een duidelijk beeld van de situatie, adequate interventie en inzicht in de daaraan verbonden kosten. Naast een inleiding over de juridische context van de schade van de zelfstandige door Reint Rengers, laten Gerard Dietvorst en Han Eshuis aan de hand van cases zien hoe op een snelle manier een eerste indruk van de schade kan worden gekregen, waardoor sneller beslist kan worden over de te nemen vervolgstappen en interventies.
 
Heling & Partners is een arbeidsdeskundig, re-integratiedeskundig en bedrijfseconomisch adviesbureau. Actief in letselschadezaken, AOV en in werkgever-werknemersituaties. Ook worden medewerkers regelmatig in rechtbankzaken als deskundige benoemd.
Gerard Dietvorst houdt zich bezig met het in kaart brengen van de bedrijfseconomische situatie en de hypothetische ontwikkeling van bedrijven in het kader van AOV en letselschadezaken. Het berekenen van het verlies aan arbeidsvermogen speelt daarbij vaak een belangrijke rol.
Han Eshuis is bedrijfseconoom en bedrijfsadviseur en al geruime tijd werkzaam bij Heling & Partners. In 2012 rondde hij de opleiding tot arbeidsdeskundige af.
Reint Rengers is register-expert personenschade en arbeidsdeskundige. Een vrijwel unieke combinatie binnen de letselschadepraktijk waarin hij nagenoeg 30 jaar werkzaam is. Sinds 2002 werkte hij ook als arbeidsdeskundige. En sinds 2009 is hij letselschadespecialist bij Hijink Advocaten.     


 
Geplaatst op 18-02-2020

< VorigeVolgende >


Share on: