Coronavirus stevent af op wereldwijde afvalberg

De lockdown van Chinese havens en grenzen als gevolg van het coronavirus, laat zijn sporen na in de internationale transportindustrie. Analisten verwachten dat de daling van goederenvervoer in en uit China - 's werelds grootste afnemer van veel grondstoffen - zijn stempel zal drukken op de handel in grondstoffen voor de komende maanden.

De lockdown werpt tegelijkertijd de vraag op wat er gaat gebeuren met de vele duizenden containers die alleen al in havens in China én langs de Chinese grens staan door de lockdown.

Miljoenen tonnen goederen en grondstoffen opgestapeld
Inschattingen variëren over de hoeveelheden goederen en grondstoffen die al wekenlang vast staan in Chinese havens en langs de grenzen. Meer dan een derde van de havens in China heeft aangegeven dat de opslagfaciliteiten voor meer dan 90 procent vol zitten, zo blijkt uit cijfers van het Shanghai International Shipping Institute. Berichten over het aantal containers langs de grenzen in Zuidoost-Azië spreken over minimaal 1.000 containers. Alleen al aan de Vietnamese grens staan 200 containers met 400 ton fruit al meer dan 10 dagen te wachten.

Afval of hergebruik
Het Nederlandse Saltrex heeft een digitale B2B marktplaats waar verzekeraars en traders dagelijks overtollige of beschadigde grondstoffen en partijen van over de hele wereld kunnen kopen en verkopen. De hoeveelheid grondstoffen en partijen die zich nu opstapelen in Azië en elders over de wereld, overstijgt echter alle volumes zoals Saltrex, verzekeraars en experts die in de voorbije jaren hebben gezien.

Michael Hajdasinski, CEO en oprichter van Saltrex: “Miljoenen tonnen aan goederen komen vrij als havens en grenzen worden vrijgegeven. Maar helaas is dan niet alles meer geschikt voor verkoop zoals het bedoeld was. Voedingswaren zijn misschien beschimmeld of afnemers van producten hebben een alternatief gevonden in de tussentijd.”

Saltrex en haar partners waarschuwen nu voor de gevolgen als er geen afspraken worden gemaakt over deze partijen. De kans is anders groot dat de wereldwijde afvalberg in één klap naar ongehoorde proporties stijgt en veel goederen onterecht vernietigd worden.

Hajdasinski vervolgt: “Hoewel het vinden van een oplossing voor het coronavirus absolute prioriteit heeft, is aandacht voor de gevolgen voor onze wereldwijde afvalberg ook gewenst. Hoe zorgen we ervoor dat deze goederen waar mogelijk nog hergebruikt worden om ervoor te waken dat we straks met een disproportionele afvalberg zitten waar mens en milieu ook de dupe van zijn.”

 

Geplaatst op 26-02-2020

< VorigeVolgende >


Share on: