Willens & Weetjes: Mag ik nog wel autorijden?

Als iemand door een ongeval letsel heeft opgelopen is het soms fysiek of mentaal (tijdelijk) niet mogelijk om zelf een auto te besturen. In een aantal gevallen is die ongeschiktheid heel duidelijk, maar regelmatig krijgen wij van cliënten de vraag of zij met het opgelopen letsel nog mogen rijden. Meestal omdat de cliënt niet zeker weet of hij of zij in dat geval nog wel verzekerd is.

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: de vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Je hebt als weggebruiker met regelgeving op verschillende rechtsgebieden te maken en dus met meerdere regels waar je je aan hebt te houden. Uiteindelijk ben je altijd zelf verantwoordelijk voor je deelname aan het verkeer.

Wegenverkeerswet
Allereerst is de Wegenverkeerswet van belang. Artikel 5 van deze wet bepaalt, kort samengevat, dat het verboden is om gevaar op de weg te veroorzaken of het verkeer te hinderen. Met lichamelijke of mentale beperkingen kan daar sprake van zijn. Artikel 130 van diezelfde wet bepaalt dat indien sprake is van een vermoeden dat iemand niet meer beschikt over rijvaardigheid, dat gemeld moet worden aan het CBR.


In de Regeling eisen geschiktheid 2000 staat specifiek omschreven wat de eisen zijn die gelden voor het besturen van motorrijtuigen. Als sprake is van een medische situatie zoals omschreven in de regeling geldt de meldingsplicht van artikel 130. Je kan strafrechtelijk worden vervolgd op het moment dat je met een beperking die de rijvaardigheid beïnvloedt de weg opgaat.


CBR
Bij twijfel over je geschiktheid, moet je een gezondheidsverklaring invullen en indienen bij het CBR. Het advies is om dat 5 maanden van tevoren te doen in verband met de enorm lange wachttijden. In de situatie dat je van de ene op de andere dag letsel hebt opgelopen is dat natuurlijk onmogelijk.


Het CBR kan aan de hand van de gezondheidsverklaring natuurlijk besluiten dat er geen belemmeringen zijn. Ook is het mogelijk dat medische informatie op wordt gevraagd, dat je wordt gekeurd of een rijtest moet doen. Volgens het CBR kan de wachttijd voor het beoordelen van medische informatie oplopen tot maar liefst 20 weken.


Verzekerd?
Betekent dit dan dat je in dat geval niet verzekerd bent? Niet automatisch. Indien je als ongeschikte weggebruiker na een ongeval aansprakelijk kan worden gehouden, zal de verzekeraar het slachtoffer schadeloos moeten stellen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van die verzekering is het wel mogelijk dat de verzekeraar de schade op eigen verzekerde verhaalt. Onnodig te zeggen dat die schade enorm kan oplopen.


Het belangrijkste is dat iedereen altijd zelf verantwoordelijk is voor deelname aan het verkeer. Als je last hebt van een aandoening die de rijvaardigheid beïnvloedt, stap dan niet achter het stuur. Je loopt de kans dat je niet alleen jezelf in gevaar brengt, maar ook andere weggebruikers. Je moet er niet aan denken dat je als slachtoffer van een ongeval er vervolgens verantwoordelijk voor bent dat iemand anders door jouw fout iets vergelijkbaars overkomt.

 

 

Bron: Mr Ellis Verhoeven - Letselschade.com
Geplaatst op 10-01-2020

< VorigeVolgende >


Share on: