Bestuurslid Gerben Everts verlaat de AFM

Gerben Everts treedt dit jaar terug als bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Everts blijft lid van het AFM-bestuur tot 12 mei 2020. Daarna is vanwege zijn oriëntatie op de arbeidsmarkt een afkoelingsperiode van zes maanden van toepassing. Zijn tweede bestuurstermijn eindigt in november 2020.

Everts (48) kwam in 2011 in dienst bij de AFM en trad in 2012 toe tot het bestuur. Hij is binnen het bestuur onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkten, assetmanagers, accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven en de afdeling juridische zaken. In de afgelopen jaren heeft hij zich met succes ingespannen om het gedachtegoed van de AFM ook internationaal op de kaart te zetten. Zo koos een significant aantal buitenlandse marktpartijen voor Nederland als vestigingsplaats post-brexit. Onder leiding van Everts heeft de AFM zich adequaat voorbereid op de aanvullende inspanningen die deze nieuwe toetreders zullen vergen van het toezicht op de kapitaalmarkten.


Aangepaste portefeuilleverdeling bestuur
Hanzo van Beusekom zal de verantwoordelijkheid voor het toezicht op kapitaalmarkten, accountantsorganisaties en financiële verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven per 1 februari van Gerben Everts overnemen. De huidige portefeuille van Hanzo van Beusekom wordt overgenomen door Laura van Geest, die op 1 februari start als bestuursvoorzitter van de AFM. Vanaf 12 mei zal Everts zijn kennis en kunde blijven inzetten voor de AFM door internationaal actief te blijven, onder meer als voorzitter van de internationale werkgroep die kijkt naar de kwetsbaarheden in de accountancysector en mogelijke structuuraanpassingen.


Belangrijke bijdrage aan ontwikkeling toezicht
Martin van Rijn, voorzitter van de raad van toezicht: "Gerben Everts heeft de langste staat van dienst als bestuurder in de geschiedenis van de AFM. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de AFM. Mede dankzij Gerben heeft ons toezicht op de kapitaalmarkten en accountantsorganisaties verder vorm gekregen en is de internationale positie van de AFM als toezichthouder versterkt. Wij wensen hem veel succes bij zijn volgende stap."


AFM klaar voor nieuwe uitdagingen
"De AFM staat er goed voor", zegt Everts. "Ik heb het werk met veel plezier gedaan. Een moment van vertrek komt altijd wat ongelegen. Maar aan het eind van mijn tweede termijn komen een paar dingen natuurlijk samen. Dat geldt allereerst voor brexit. Ons datagedreven toezicht op kapitaalmarkten is in korte tijd klaargestoomd voor een grote uitbreiding van het aantal op die markten zeer actieve partijen. Verder zijn onder aanhoudende druk van de AFM goede stappen gezet in de accountancysector om een cultuur- en structuurverandering door te voeren. Het is nu aan de politiek en de sector hiervoor de komende jaren een passende en meer definitieve verankering te vinden, omdat iedereen moet kunnen rekenen op de kwaliteit van het werk van accountants. Het werk is zeker nog niet af. Goed toezicht is en blijft een essentieel bestanddeel van een gezonde en meer duurzame financiële sector. Maar voor mij is binnenkort het moment gekomen om mijn bestuurstaken af te ronden en me te oriënteren op een vervolgstap buiten de AFM."

Geplaatst op 09-01-2020

< VorigeVolgende >


Share on: