Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid publiceert werkprogramma 2020

Vandaag heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zijn werkprogramma voor 2020 gepubliceerd. Dit werkprogramma beschrijft de projecten van het KiM voor 2020.

Foto: Henk Stipdonk directeur KiM

Een overzicht van deze projecten is opgenomen op pagina 4 en 5 van het werkprogramma.
 
Het KiM werkt grotendeels vraaggestuurd en is flexibel
Het KiM werkt grotendeels vraaggestuurd en het werkprogramma is dan ook in overleg met de verschillende beleidsdirecties van IenW tot stand gekomen. Het KiM gaat flexibel om met nieuwe vragen en veranderende vraagstellingen. Wanneer in de loop van het jaar nieuwe kennisvragen opkomen bij de beleidsdirecties, wordt in overleg bekeken aan welk project prioriteit wordt gegeven.

Contact met het KiM over kennislijnen en projecten
De projecten van het KiM zijn geclusterd tot kennislijnen. In het werkprogramma is te zien tot welke kennislijn een project behoort. Voor informatie over de kennislijnen en de bijbehorende projecten kunt u zich wenden tot de kennislijnmanagers:
·       Arjen ’t Hoen voor de kennislijn Mobiliteit en bereikbaarheid,
·       Stefan Verduin voor de kennislijn Duurzaamheid en gebieden,
·       Pauline Wortelboer voor de kennislijn Beleidsevaluaties en de rol van de overheid.
 
Geplaatst op 07-01-2020

< VorigeVolgende >


Share on: