Groei luchtvracht belangrijk, ook met reductie stikstofemissie

Het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder voorzitterschap van Johan Remkes, ziet mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Zowel de groei van personenvervoer als vrachtvervoer door de lucht is belangrijk voor de internationale concurrentiekracht en de positie als vestigingsplaats voor handels- en productieactiviteiten.

Transport en Logistiek Nederland en het Adviescollege zijn het erover eens dat er maatregelen in de sector zelf moeten worden genomen om de stikstofemissies te reduceren. De aanpak die het college adviseert lijkt goed aan te sluiten op de aanpak die in het Klimaatakkoord en het (ontwerp)akkoord Duurzame Luchtvaart is afgesproken. Daarnaast sluit het aan bij het sectorbrede plan ‘Slim én Duurzaam’, dat in 2018 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd aangeboden. Het betreft onder meer afspraken over het zero emissie maken van het taxiën en de grondoperaties.

 

Ten aanzien van de bevoorrading van winkels en bedrijven op de luchthavens is prima de parallel te maken met de afspraken uit het Klimaatakkoord over zero emissie bevoorrading van de veertig grootste steden in Nederland per 2025. Wel is van belang dat de maatregelen haalbaar en proportioneel zijn in vergelijking met de bijdrage van de sector aan de stikstofdeposities in natuurgebieden. Tevens zal een realistische overgangsregeling nodig zijn voor het bestaande materieel.

Bron: TLN
Geplaatst op 21-01-2020

< VorigeVolgende >


Share on: