Verbond stelt handreiking op voor brandveilig stallen van elektrische bussen en vrachtwagens

De transport- en vervoerssector is, net als de hele samenleving, druk bezig met duurzaamheid. Bussen en vrachtwagens moeten worden vergroend en daarvoor worden onder andere elektrische voertuigen in gebruik genomen. Maar dat is pas écht duurzaam als er ook voldoende aandacht is voor de (nieuwe) risico’s op brand die deze transitie met zich meebrengt.

De risicodeskundigen van het netwerk Mobiliteit & Transport van het Verbond hebben daarom een handreiking opgesteld voor zowel verzekeraars als gebruikers (personenvervoer en wegtransport) van elektrische bussen en vrachtwagens, zwaarder dan 3.500 kg.

Het uitgangspunt van deze handreiking is het brandveilig stallen van elektrische voertuigen, maar kan ook worden toegepast op conventionele fossiele voertuigen. De handreiking richt zich op stalling van bussen en vrachtwagens op een buitenterrein, niet zijnde een gebouw. Daarvoor geeft het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geen concrete voorschriften, maar meer algemeen / functioneel geredigeerde voorschriften. In dat geval moet de eigenaar/exploitant aannemelijk maken dat er sprake is van een voldoende brandveiligheidsniveau.

Geplaatst op 30-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: