Ethem Emre treedt terug als adviseur bij Inter-Focus

Ethem Emre heeft besloten zijn rol als adviseur neer te leggen bij Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum in Rotterdam, waar hij sinds de oprichting aan verbonden was. Met zijn bi-culturele achtergrond heeft Ethem een indrukwekkende reputatie en zakelijk netwerk opgebouwd in meerdere sectoren, die hij altijd heeft ingezet voor het welzijn van Inter-Focus.

Met de komst van Leyla de Mos in 2021 als directeur, bleef Ethem nog steeds als adviseur betrokken. Na de recente toevoeging van Reint Rengers aan de directie, heeft hij besloten zich volledig terug te treden en breekt er een nieuwe fase aan waarin Ethem zich volledig wil wijden aan andere activiteiten, met evenveel nadruk op het interculturele aspect. Hij draagt Inter-Focus over aan de nieuwe directie, ondanks dat zijn pensioen nog niet is aangebroken. 

Volledig terugtreden en loslaten betekent nogal wat voor Ethem, zo wordt geciteerd uit twee interviews:
"Soms voelt het alsof ik alleen sta in mijn streven naar inclusie. Het lijkt alsof niemand zich er echt druk om maakt. Maar als we deze koers blijven varen, laten we een samenleving achter waarin verschillende culturen geïsoleerd leven, zonder toenadering tot elkaar. Als ik met pensioen ga, hoop ik dat al deze organisaties gezond en wel blijven bestaan. Mijn wens voor meer diversiteit en aandacht voor het algemeen belang moet voortgezet worden."
 
"Het is niet genoeg om als bedrijf af en toe gesprekken te voeren over een inclusieve samenleving of een convenant te ondertekenen. Er moet daadwerkelijk iets veranderen."

Als Ethem met zijn visie op hoe we mensen moeten begeleiden met een niet-westerse achtergrond en zijn interculturele passie in 2015 niet naar de Kamer van Koophandel was gestapt om Inter-Focus op te richten, was er heel misschien iemand anders opgestaan, maar vast staat wel dat hij als pionier het eerste interculturele expertisecentrum heeft neergezet dat ertoe doet! 

Leyla en Reint: “We willen Ethem Emre bedanken voor zijn bijdrage. Zijn visie op het begeleiden van mensen met een niet-westerse achtergrond en zijn passie voor interculturele samenwerking hebben geleid tot de oprichting van het eerste interculturele expertisecentrum van betekenis.” 
 
Leyla en Reint zullen zijn principes voortzetten, zodat Ethem uiteindelijk kan zeggen wanneer hij echt met pensioen gaat.: "Ik heb Inter-Focus gezond achtergelaten." 
 
 
Geplaatst op 02-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: