NN Group draagt Robert Jenkins voor voor herbenoeming in de RvC

De Raad van Commissarissen van NN Group heeft besloten Robert Jenkins voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 2 jaar.

Foto: Robert Jenkins, NN Group

Het voorstel voor herbenoeming wordt gesteund door de Centrale Ondernemingsraad van NN Group en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 24 mei 2024 (AVA 2024). Indien hij wordt herbenoemd, is de Raad van Commissarissen voornemens hem te herbenoemen als lid van de Auditcommissie en de Risicocommissie van de Raad van Commissarissen.

Robert Jenkins werd voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen in 2016 en zijn huidige termijn loopt af per de sluiting van de AVA 2024. De Raad van Commissarissen heeft besloten hem voor te dragen voor herbenoeming gezien zijn specifieke kennis en ervaring van de financiële sector.  
 
De huidige benoemingstermijn van Hans Schoen, lid van de Raad van Commissarissen sinds 2014 en benoemd op grond van het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad van NN Group, eindigt ook aan het einde van de AVA van 2024. Hij heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Vanaf de sluiting van de AVA 2024 zal Pauline van der Meer Mohr worden beschouwd als zijnde benoemd op grond van voornoemd versterkt aanbevelingsrecht.
Geplaatst op 21-03-2024

< VorigeVolgende >


Share on: