Verlaging ongevalskans Rijstrookassistentie en Botsingdetectie tot wel 40%

De meeste ADAS (rijhulpsystemen) kunnen de kans op een ongeval tot wel 40% verlagen. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars. Dit bevestigt de uitkomsten van een eerder onderzoek.

Er is dit keer een een fors grotere dataset gebruikt. Twee systemen springen eruit: Rijstrookassistent (Lane Keep Assist) en Botsingdetectie (Collision Detection). Deze systemen, die de bestuurder waarschuwen en/of direct kunnen ingrijpen als je per ongeluk de rijbaan verlaat dan wel voor een naderende botsing, kunnen de kans op een ongeval met 30 tot 40 procent verkleinen.

Niet alleen de ruimere dataset is nieuw, ook is er gekeken naar de onderlinge correlatie tussen systemen én naar het effect in slechte weersomstandigheden. Ook dat levert interessante uitkomsten op. ADAS helpt nog steeds bij slecht weer, maar dat geldt niet voor alle systemen en het effect is iets kleiner. De grote positieve uitschieter is Bestuurder Monitoring (Driver Monitoring). Dit systeem, dat je waarschuwt als je niet meer alert genoeg bent, kan hier soms een life saver zijn: de kans op een ongeval wordt dan zelfs bijna twee keer zo klein. Het onderzoek wijst ook uit dat enkele systemen de kans op een ongeval mogelijk vergroten. Dit is onder andere het geval bij (Adaptive) Cruise Control. Bij slechte weersomstandigheden is dat effect nog sterker. Verder onderzoek, bijvoorbeeld naar het systeem zelf of wanneer en hoe deze systemen worden gebruikt kan hier meer inzicht bieden. 


Directeur Geeke Feiter van het Verbond van Verzekeraars: "De uitkomsten laten zien dat deze systemen een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, mits veilig gebruikt. En dat is hard nodig, want de slachtoffercijfers, waarbij afgelopen jaar 745 doden en 134.000 gewonden vielen zijn zorgwekkend. Laten we inzetten op de doorontwikkeling en goed begrip van deze systemen bij automobilisten." Ward Koopmans, voorzitter van de ADAS alliantie: "De ADAS alliantie is blij met dit relevante onderzoek naar ADAS door het Verbond van Verzekeraars. Het onderzoek toont aan dat ADAS een belangrijke bijdrage leveren aan verkeersveiligheid. Recentelijk is het ADAS-convenant vernieuwd. De samenwerkende partijen in de alliantie hebben daarin afgesproken gezamenlijk het veilig gebruik verder te stimuleren. De resultaten van het onderzoek bieden veel handvatten aan de alliantie om vervolgstappen te maken."

 

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 27-02-2024

< VorigeVolgende >


Share on: