KvK Nederland-Turkije zoekt dialoog over toekomst zorg

De Stichting Kamer van Koophandel Nederland-Turkije is kennispartner geworden van de Dutch Health Hub. De stichting wil het partnerschap benutten om een bilaterale dialoog te starten over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Voorzitter Ethem Emre is er van overtuigd dat grens overstijgende samenwerking dé oplossing is voor uitdagingen als personeelstekort, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Ethem Emre is oprichter van intercultureel expertisecentrum Inter-Focus en algemeen directeur bij Randstad Personenschade. Twee interculturele bedrijven die juridisch advies en coaching bieden aan mensen met een niet-westerse culturele achtergrond die letselschade hebben opgelopen. Zijn affiniteit met de zorgsector is groot en dit heeft eraan bijgedragen dat hij zeer actief is bij de Stichting Kamer van Koophandel Nederland-Turkije als voorzitter.

“De zorg loopt in Nederland steeds meer vast”, constateert Emre. “Door de enorme capaciteit kan de Turkse zorg een alternatief bieden.”  Emre wijst op het grote arbeidspotentieel in Turkije. “Turkije telt vier miljoen universitair opgeleide mensen. Daaronder zit ook veel zorgpersoneel. Er worden jaarlijks 60.000 verpleegkundigen opgeleid. Die zoeken naar nieuwe uitdagingen.” Met bijscholing en gerichte ondersteuning kunnen deze zorgprofessionals volgens Emre eenvoudig in de Nederlandse zorg aan de slag." Naast verplegers zijn er ook Turkse artsen die naar NL willen komen.

"Wat betreft het belang van huisvesting van extra zorgpersoneel heeft Inter-Focus op 16 februari een open gesprek gevoerd met de Adviesraad Migratie voor kabinet en parlement. Het moment van dat gesprek was goed gekozen. Op 13 maart neemt Karien van Gennip, demissionair minister van SZW, het adviesrapport 'Geen derderangsburgers - De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving' in ontvangst tijdens een bijeenkomst bij de Adviesraad Migratie aan de Koningskade 4, Den Haag. 

Naast een groot arbeidspotentieel kent Turkije een groeiend, betaalbaar zorgaanbod, dat bijzonder aantrekkelijk is voor Nederlandse patiënten. “Mensen in West-Europa denken bij de zorg in Turkije nog steeds aan schoonheidsbehandelingen en haartransplantaties”, zegt Emre. “Maar het aanbod is heel breed. Neurologie, hartchirurgie, kankerzorg, alles is nu mogelijk. De tarieven zijn de helft lager dan in Nederland. Er zijn unieke behandelmethoden beschikbaar die in Nederland niet voorhanden zijn. En er zijn geen wachtlijsten.” 

De Kamer van Koophandel Nederland-Turkije is een stichting zonder winstoogmerk en stelt zich ten doel om de handel en zakelijke contacten tussen beide landen te bevorderen. In de tien jaar van haar bestaan is de stichting actief geweest in sectoren als Aardappelen, groente en fruit (AGF), de auto-industrie, machinerie en textiel. “Turkije is een alternatief voor China”, zegt Emre. “Dicht bij Europa met een goede logistieke infrastructuur en een jonge populatie van 85 miljoen mensen. Turkije en Nederland hebben bovendien een gedeelde geschiedenis die vier eeuwen terug gaat. Turkije kan produceren en Nederland kan merken creëren en verkopen, dan heb je toch een goede match. Als we de handen ineen slaan kunnen we de wereld aan.”  

In de portfolio van de KvK Nederland-Turkije neemt zorg een steeds prominentere plaats in. De KvK Nederland-Turkije steunt Turkse artsen bij het vinden van een plek in de Nederlandse zorg. Door de vele contacten in de Turkse zorg kan de stichting omgekeerd bedrijven en zorgvragers wegwijs maken. Dit jaar heeft de stichting plannen voor een gemengde handelsmissie voor de zorgsector.

Daarnaast wil de KvK Nederland-Turkije dialoogtafels starten, waar zorgorganisaties, zorgverzekeraars, professionals en beleidsmakers van gedachten kunnen wisselen over het aanhalen van de banden.  

Als platform voor health & life sciences brengt Dutch Health Hub partijen in de zorg samen en steunt zo de beweging richting betere, betaalbare en duurzame zorg. 

Lees verder: ‘Zorgbrug met Turkije kan Nederlandse zorg ontlasten’ - Dutch Health Hub

Geplaatst op 23-02-2024

< VorigeVolgende >


Share on: