Koning bezoekt zero-emissie schip NPRC-binnenvaartondernemer

Dinsdag 14 november heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan zero-emissie binnenvaartschip Ms Antonie. De Koning kreeg een rondleiding van binnenvaartondernemer Harm Lenten. Zijn Waterstof Elektrische Vrachtschip Antonie (WEVA) is het eerste nieuwbouw waterstofaangedreven binnenvaartschip ter wereld. Met dit demoschip gaat Harm aantonen dat waterstof een oplossing is voor schoon en stil goederentransport over water.

De rondleiding is onderdeel van een bezoek van de Koning aan diverse waterstof gerelateerde bedrijven en instituten in Noordrijn-Westfalen. Parallel aan het werkbezoek van de Koning vindt een economische waterstofmissie plaats. Nederland en Duitsland werken nauw samen om de waterstofeconomie aan te jagen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil met behulp van waterstof een klimaatneutrale industriële regio ontwikkelen. Voor Nederland biedt dit strategische kansen als importhub en doorvoerland.

Gezamenlijk business development
Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Maar liefst 45% van alle NPRC-reizen gaat van en naar Duitsland. NPRC CEO Femke Brenninkmeijer is trots dat zij met de projectpartners de Koning dit mooie project heeft kunnen laten zien: “Het succes van dit schip schuilt hem in de samenwerking tussen industrie en transport. Samen met onze klant Nobian en binnenvaartondernemer Harm Lenten hebben we stappen gezet die anderen niet voor mogelijk hielden. Juist door samen te schouders er onder te zetten is dit waterstofelektrische binnenvaartschip gerealiseerd.”

RH2INE Network of Excellence
Tijdens het werkbezoek heeft de koning zich ook laten informeren over het RH2INE-initiatief. Dit is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen, waaronder NPRC, dat beoogt de toepassing van waterstof voor transport over de Rijn te versnellen.
Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en samen met Noordrijn- Westfalen mede-grondlegger van RH2INE: “De afgelopen jaren heeft ons netwerk werk gemaakt van kennisuitwisseling en standaardisatie rondom waterstof. Het is mooi dat we hier de tastbare resultaten mogen laten zien. Dit is een compliment voor iedereen die betrokken is bij het RH2INE-netwerk. Koplopers zoals NPRC zijn onmisbaar in het behalen van een emissievrije transportcorridor. Hun succes zal er hopelijk voor zorgen dat op afzienbare termijn voldoende aanvullende financiële middelen op nationaal en Europees niveau beschikbaar komen om de gewenste opschaling sector-breed voor elkaar te krijgen.”

Groene waterstof voor vervoer van zout
Michael Koenig, CEO van Nobian: “Nobian heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het vergroenen van het transport van onze producten is daarin een belangrijke stap. Dit project laat zien dat het met de juiste samenwerking en innovatiekracht mogelijk is om concrete stappen te zetten in het vergroenen van de binnenvaart.”

MS Antonie gaat emissievrij zout vervoeren voor Nobian, producent van zout en essentiële chemicaliën voor industrieën. Het schip vervoert vanuit Delfzijl per keer circa 3.700 ton zout naar de fabriek in de Botlek in Rotterdam, een equivalent van 120 vrachtwagens. Nobian is tevens de producent van de groene waterstof waarop de MS Antonie zal gaan varen. Het gebruik van waterstof, opgewekt met groene stroom, is volkomen schoon, in tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen zoals diesel.

Waterstof heeft potentie
De komende jaren gaat de energietransitie versnellen. Brenninkmeijer ziet toenemende belangstelling bij verladers voor schone alternatieven: “Bedrijven hebben de ambitie om klimaatneutraal te opereren. Ze hebben te maken met CO2-rapportageverplichtingen. Hier horen ook indirecte Scope 3-emissies bij, zoals de uitstoot van goederentransport. NPRC heeft diverse bedrijven geïdentificeerd die de schaal hebben om een soortgelijke constructie mee aan te gaan. Met dit demoproject gaan we ervaring opdoen en andere verladers inspireren. Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Geplaatst op 15-11-2023

< VorigeVolgende >


Share on: