Anneke Kooiman (DUPI) ontvangt VNAB Award 2023

Het VNAB Marktdiner is een jaarlijks hoogtepunt voor de Nederlandse verzekeringssector. Het diner vond donderdagavond 2 november plaats in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Net als voorgaande jaren vond ook dit keer de uitreiking van de VNAB Award plaats. Het was Anneke Kooiman, Associate Director Marine Technique bij DUPI Underwriting Agencies, die de VNAB Award 2023 in ontvangst mocht nemen uit handen van uitvoerend bestuurder van de VNAB, Rob ter Mors.

Anneke Kooiman en Rob ter Mors (fotografie Raphael Drent).

De VNAB Award wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die gedurende vele jaren een belangrijke bijdrage aan de coassurantiemarkt heeft geleverd. DUPI reageerde als volgt op het winnen van de Award: “Petje af voor onze gewaardeerde collega Anneke Kooiman, die tijdens het VNAB Marktdiner op 2 november de schijnwerpers wist te stelen door de VNAB Award 2023 in ontvangst te nemen. En terecht, als je het ons vraagt. Deze prestigieuze onderscheiding, die jaarlijks wordt uitgereikt, staat symbool voor de inzet voor en betrokkenheid bij de verzekeringsbranche. Het marktdiner bood het ideale podium om Anneke's indrukwekkende bijdragen aan onze branche te vieren.

Als Associate Director Marine Technique zet Anneke zich onvermoeibaar in voor de maritieme verzekeringsbranche. Ook daarbuiten speelt ze een actieve rol. Ze vervult de functie van voorzitter bij het Platform Transport van het Verbond van Verzekeraars. Bovendien is ze de President van IVR (Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa) en lid van het Executive Committee van IUMI (International Union of Marine Insurance). Het is het Verbond van Verzekeraars overigens gelukt om het IUMI Congres in 2026 naar Nederland te halen, een prestatie van formaat.

Als DUPI zijn we buitengewoon trots op Annekes prestaties en de waardevolle bijdragen die ze levert aan onze organisatie en de branche in het algemeen. Hoera voor Anneke!"
 

Waarom Anneke de VNAB Award 2023 gewonnen heeft? In zijn speech verwoordde uitvoerend bestuurder Rob ter Mors van de VNAB het als volgt: “Anneke is altijd bereid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan mij als uitvoerend bestuurder. Mailtjes schrijven, op dingen wijzen, ontwikkelingen in de markt bijhouden, waarvan ik dan na drie tellen denk: ‘geen idee waar dit over gaat’. Maar Annekes inbreng is altijd wel zeer welkom en belangrijk voor de VNAB. Anneke is bij meerdere VNAB-programma’s betrokken en ook internationaal op bestuursniveau betrokken bij IUMI.  Zij is dus druk. Echt druk. En er is een prachtig citaat van haar LinkedIn profiel, want ze is namelijk niet alleen druk, maar ook heel duidelijk: ‘For your information: within DUPI I am not responsible for IT, Big Data, AI, Blockchain, Portfolio management, M&A, portfolio transfer, etc etc! I just work at the Marine departement! So please do not send any enquiries please.’ Anneke is een echte transportvrouw in hart en nieren. Ze legt de lat hoog, zet altijd een stapje extra en deze award is dus zeer verdiend.”

 

Door Cindy van der Helm
Geplaatst op 06-11-2023

Volgende >


Share on: