Zomerkampen en schade; een (sportieve) schaderegeling

Naast het behartigen van de belangen van onze letselschade slachtoffers vinden wij het bij SAP Letselschade Advocaten ook belangrijk om in onze vrije tijd een beroep te doen op onze sportieve vaardigheden, dat schrijft Michelle Kootkar in haar onlangs verschenen blog waarbij zij ingaat op letselschade bij sport- of schoolkampen.

Foto: ter illustratie

Hoewel de afgelopen maanden bij SAP de activiteiten op een laag pitje hebben gestaan, zijn veel andere sportieve (buiten) activiteiten wél door gegaan. Van sport- en scoutingkampen tot huttenbouwkampen. En laten we niet vergeten dat met de start van het nieuwe schooljaar ook tal van schoolkampen met sportieve activiteiten gepland zijn. Deze activiteiten gaan echter niet altijd zonder risico en letsel ligt op de loer. In het kader van de schadebehandeling zijn de nodige (juridische) ‘spelregels’ van toepassing.


Sport- en spel
Wanneer letselschade wordt opgelopen tijdens een sport-/schoolkamp, kan het slachtoffer recht hebben op een schadevergoeding. Voor een sport en spel situatie geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Deelnemen aan sport en spel betekent dat bepaalde gevaarlijke gedragingen mogen worden verwacht en de daarmee gepaard gaande risico’s worden aanvaard. Toch zijn er grenzen, bijvoorbeeld indien sprake is van ‘grove overtredingen’ in strijd met de reglementen van de sportactiviteit (zoals een gemene tackle ná het negeren van een fluitsignaal) of een onvoorziene gedraging (zoals het natrappen terwijl geen sprake meer is van balbezit tijdens een voetbalwedstrijd).

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor letselschade tijdens een sport- of schoolkamp hangt af van diverse factoren (jawel, de feiten en omstandigheden van het geval) waardoor verschillende partijen kunnen worden aangesproken. In de eerste plaats kan worden gedacht aan de aansprakelijkheid van een mede-deelnemer dan wel de ouders of voogden van die mede-deelnemer.


Vanwege de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel slaagt het aanspreken van een mede-deelnemer niet altijd. Vaak kan dan ook worden gekeken naar de aansprakelijkheid van organisatoren van een evenement, zoals een vereniging of rechtspersoon. Brengt een sportevenement een bijzonder (hoog) gevaar met zich, dan mag van de organisator een strengere zorgplicht worden verwacht om de deelnemers tegen de gevaren te beschermen. Het inschakelen van professionele instructeurs en begeleiders is een voorbeeld voor de invulling van de zorgplicht (ECLI:NL:HR:1995:ZC1836 (Disloque)).


Daarnaast kan onder bepaalde omstandigheden ook worden gedacht aan de aansprakelijkheid van derden, zoals een toeschouwer die een voorwerp naar een deelnemer gooit (denk aan een aansteker die in plaats van op het hoofd in het oog van een voetballer terechtkomt) of de eigenaar van een dier dat schade veroorzaakt aan een deelnemer (bijvoorbeeld een ontsnapte hond die het motorcross circuit oprent en/of een scholier aanvalt tijdens een schoolkamp).

Vergeet bovendien de werkgever niet, die onder omstandigheden ook aansprakelijk kan zijn wanneer hij (sportieve) activiteiten tijdens een bedrijfsuitje organiseert. Mijn collega Tirza Oude Vrielink schreef hierover al iets in haar blog Letsel tijdens bedrijfsuitjes; is de werkgever aansprakelijk?’ van 14 juli.


Verzekeringen
Vaak hebben voornoemde partijen een aansprakelijkheidsverzekering, die de financiële last van de aansprakelijkheid kan helpen dragen. Ook is het mogelijk om als organisator van een sportkamp een zogenaamde ‘groeps- en schoolreisverzekering’ af te sluiten. Deze verzekering is niet alleen geschikt voor schoolreisjes, maar ook voor sportkampen met trainingen of wedstrijden. Veelal biedt deze verzekering dekking als sprake is van een onvoorziene gebeurtenis waarbij een deelnemer medische kosten maakt door een ongeval of als sprake is van opgelopen letselschade veroorzaakt door een (mede-)deelnemer.


Controleer (tijdig!) óf en zo ja welke verzekeringen zijn afgesloten. Dit geldt zowel voor het slachtoffer voor het verhalen van de schade als voor de aansprakelijke partij die een beroep zal willen doen op de polisdekking van zijn verzekering. In het kader van de schaderegeling zullen de SAPpers een (sportieve) uitdaging in het belang van het slachtoffer niet uit de weg gaan. Het behalen van een overwinning is één ding, maar de realiteit is dat met sportief gedrag van alle partijen veel meer valt te winnen.

Geplaatst op 30-08-2023

< VorigeVolgende >


Share on: