Najet Yacoubi neemt afscheid als voorzitter VbV-bestuur

Na 4 jaar een bestuursfunctie bij Stichting VbV te hebben vervuld, neemt Najet per 1 augustus afscheid: Hoe heeft ze de afgelopen periode ervaren en wat is volgens haar de kracht van VbV?

“Afgelopen 4 jaar ben ik met veel plezier en gedrevenheid bestuurder geweest bij Stichting VbV. Mijn bestuurdersrol heb ik mogen bekleden vanuit mijn zitting in het Platform Mobiliteit (Verbond van Verzekeraars). Aan deze tafel worden collectieve beleidsmatige zaken besproken die verzekeraars onderling aangaan op het gebied van motorrijtuigen en andere gekentekende voertuigen. In het platform representeer ik Nationale Nederlanden, waar ik de afgelopen jaren verantwoordelijk ben geweest voor alles ten aanzien van schade expertise & herstel voor alle schadelabels en producten.”

“In deze afgelopen 4 jaar heb ik ongelooflijk veel gezien en geleerd van de (auto)keten en wat er zich allemaal aan activiteiten in de keten rondom de bestrijding van voertuigcriminaliteit afspeelt. De organisatie heeft in deze vier jaar een doorontwikkeling meegemaakt. Niet alleen op het gebied van voertuigcriminaliteit, maar ook in de verbinding met de verzekeraars en de publiek – private omgeving waarin zij opereert namens de verzekeraars. Er is veel gebeurd in deze jaren in de organisatie, maar ook in de dienstverlening en de manier waarop een en ander uitgeoefend wordt. Dit is allemaal te danken aan de medewerkers van VbV. Ik ben trots om dit te zien en ook zo achter te laten.”

VbV behartigt collectieve belangen van verzekeraars
“VbV is voor en door verzekeraars, elke individuele verzekeraar kan niet zondermeer die publiek-private omgeving betreden en bewerken, daar heb je de kracht van het collectief voor nodig. Een collectief betekent een nauwe samenwerking, op de inhoud en op de relatie onderling. Er zijn immers verschillende belangen, maar er zijn veel overeenkomstige belangen en daar staat VbV voor in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. In het veld is VbV de ogen en oren van de verzekeraars en kan de keten sterker gemaakt worden via beleidsmatige keuzes en afspraken. In deze samenwerking wordt de keten sterker, door goed samen te werken en met name ieder zijn expertise te laten inzetten.”

Tot slot
Ik wens de organisatie de komende jaren groei op het gebied van innovatie en een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering die een toegevoegde waarde biedt aan de verzekeraars als collectief. Dit hebben ze afgelopen jaren laten zien, en kunnen ze ook in de veranderende omgeving waarin we ons bevinden verder doorontwikkelen.”

 

Geplaatst op 26-07-2023

< VorigeVolgende >


Share on: