Benchmark Schadeverzekeringen Marsh Nederland

Marsh Nederland heeft voor de derde keer op rij de Nationale Benchmark Schadeverzekeringen gepresenteerd. In dit rapport wordt beschreven hoe 378 ondernemingen met een omzet van 25 miljoen tot 1 miljard euro het proces van continuatie van hun bedrijfsmatige verzekeringen over de afgelopen periode hebben ervaren.

Met welke uitdagingen worstelen risk- en insurance managers, vooral in deze uitzonderlijke tijd waarin de vele geopolitieke, maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen van invloed zijn op het risicoprofiel van bedrijven? Hieronder volgt een korte weergave van enkele punten uit de benchmark.
 

Uit de benchmark blijkt onder andere dat 85% van de bedrijven de afgelopen continuatieronde is geconfronteerd met premiestijgingen van gemiddeld 22%. Ook blijkt dat de voorwaarden voor bijna 56% van de ondervraagde bedrijven vaker verslechterd zijn dan verbeterd, terwijl dit percentage bij de laatste benchmark nog op 33% lag. Bedrijven die aangeven dat de voorwaarden verbeterd zijn, betalen daarentegen een hogere premie. Ook het omgekeerde komt voor. Maar bij verslechtering van de voorwaarden gaat de premie niet naar beneden. De stijging is dan alleen iets minder. Daarnaast hebben verzekeraars aan 47% van de bedrijven aanvullende eisen gesteld om de risico’s te beperken. De investering hiervoor ligt gemiddeld boven de drie ton.

 

ESG

De aandacht voor Environmental, Social & Governance (ESG)-risico’s is de afgelopen jaren merkbaar gegroeid. Dat lijkt gerechtvaardigd, want bedrijfsactiviteiten kunnen grote gevolgen hebben voor het milieu en de samenleving. ESG-criteria worden echter niet alleen gebruikt om de duurzaamheid en ethische impact van bedrijven te beoordelen. De manier waarop bedrijven omgaan met ESG-aspecten kan ook van invloed zijn op hun financiële positie en operationele prestaties. Hoe houden de deelnemers aan de benchmark grip op hun sociale, milieutechnische en beleidsmatige risico’s? Gebleken is dat een ruime meerderheid een ESG-strategie heeft. Slechts 17% van de bedrijven heeft geen uitgewerkte strategie om ESG-risico’s af te dekken. Het grootste deel (42%) heeft een langetermijnstrategie. Uitgesplitst heeft 21% deze strategie uitgewerkt én geïmplementeerd, terwijl eenzelfde percentage deze nog moet implementeren. Daarnaast heeft 40% een kortetermijnstrategie. In deze groep heeft 26% de strategie uitgewerkt én geïmplementeerd, terwijl 14% dit laatste nog moet doen. Bedrijven met minder dan 250 fte hebben het vaakst nog geen ESG-strategie ontwikkeld.

 

Investeringen grondstoffenreductie

Kijkend naar de investeringen in de grondstoffenreductie zien we dat ruim de helft van de bedrijven nog geen geld vrijmaakt voor grondstoffenreductie. Circa 19% heeft al wel een investeringsplan, maar is nog niet bezig met de uitvoering daarvan. Vooral bedrijven met meer dan 250 fte zijn al bezig met de uitvoering van een investeringsplan.

 

Verharding verzekeringsmarkt

Circa de helft van de bedrijven was al op de hoogte van de verharding in de verzekeringsmarkt. Ze werden hierdoor dus niet overvallen bij het ingaan van de afgelopen continuatieronde. Deze groep blijkt de toekomstige ontwikkelingen ook beter te kunnen inschatten en scoort hoger op alle aspecten van risicomanagement.

Ruim driekwart van de bedrijven die door een assurantiemakelaar zijn begeleid, stelt dat ze goed of volledig op de hoogte was van de impact die de verharding van de verzekeringsmarkt heeft. Voor bedrijven die begeleid werden door een verzekeringstussenpersoon of een verzekeraar ligt dit percentage veel lager (respectievelijk 50% en 47%). De laagste scores zijn voor bedrijven die niet zijn begeleid (23%) of stellen dat ze zelf voldoende kennis in huis hebben (43%).
 

Toekomstverwachtingen

“Hoewel bijna 60% van de bedrijven verwacht dat de verharding van de markt blijft doorzetten en premies verder zullen stijgen en/of de voorwaarden verslechteren, is meer dan de helft van bedrijven niet of maar enigszins op de hoogte van de marktontwikkelingen. Deze groep bedrijven is dus onvoldoende voorbereid op de komende continuatieronde van schaderisicoverzekeringen”, zo zegt Perry Steenvoorden, Industry Practices Leader bij Marsh. “We zien ook dat bedrijven die beter op de hoogte zijn van de verharding van de markt, tevredener zijn over de verlengingsronde van verzekeringen. Het voordeel van een assurantiemakelaar komt hier ook naar voren. Ruim driekwart van de bedrijven die door een makelaar zijn begeleid, stellen dat ze goed of volledig op de hoogte waren van de impact die de verharding van de verzekeringsmarkt heeft. Zij waren dan ook veel beter voorbereid op eventuele premieverhogingen.”

 

Door Cindy van der Helm. Bron: Marsh Nederland
Geplaatst op 07-07-2023

Volgende >


Share on: