Lokaal ondernemerschap, daar sta je niet alleen in

Er zit veel perspectief in de toekomst! ‘Perspectief’ is bewust gekozen als het centrale thema van de ronde tafel bijeenkomsten die Nh1816 en De Goudse onlangs gezamenlijk organiseerden. Een middag voor financieel advies ondernemers die meer kansen dan uitdagingen zien om als ‘local hero’ zelfstandig toegevoegde waarde te bieden en samen met bovengenoemde verzekeraars de toekomst in willen.

Samen met Cas Verhage (commercieel directeur Nh1816) en Bernardo Walta (commercieel directeur De Goudse) gingen de ondernemers met elkaar in gesprek over hun perspectief.

De afgelopen jaren zien we een enorme consolidatie in het intermediaire landschap. Het leek eerder regel dan uitzondering terwijl het slechts een klein deel van de branche betreft. Het merendeel van de branche bestaat uit trotse ondernemers die met veel plezier voor het vak ondernemen, kansen zien en uitdagingen aangaan. 
 
Niettemin, door de consolidatie onder financieel adviseurs worden samenwerkingsverbanden groter en de toegankelijkheid van advies afstandelijker. Ook is er een sterke verschuiving gaande van provinciaal naar volmacht, versterkt door de consolidatie. Nh1816 en De Goudse zien de uitdagingen maar zeker ook de kansen rondom de ontstane consolidatie. Reden genoeg om tijdens twee gezamenlijke evenementen met financieel adviseurs hierover in gesprek te gaan. Hoe blijft lokaal advies en ondernemerschap aantrekkelijk? Janwillem Swart (sr. manager commercie Nh1816) en Philip van Gangelen (manager verkoop erkend MKB-Adviseurs De Goudse) gingen aan de hand van enkele stellingen de diepte in om de uitdagingen direct scherp te zetten. 
 
Onafhankelijke financieel adviseurs gaan voor langdurige relaties, gericht advies en willen dromen waarmaken van klanten. Het doel van Nh1816 en De Goudse is deze groep adviseurs te helpen de komende jaren succesvol en zelfstandig te blijven. De aanwezige ondernemers zijn zeer open over de uitdagingen die hen dagelijks bezighouden. Denk aan het werven en behouden van goed personeel, investeren in en gebruik van ICT middelen en toepassen van wet- en regelgeving. Met support vanuit Nh1816 of De Goudse wordt geholpen om dit te realiseren en te vereenvoudigen. Het zijn belangrijke onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten kritisch zijn besproken en tegelijkertijd zijn de ondernemers zeer optimistisch over hun toekomst. ‘Verandering moet je niet onderschatten maar omarmen’ was een van de tekenende uitspraken van de middag die door allen als uniek en zeer waardevol werd beschouwd.
 
Als verzekeraars zijn Nh1816 en De Goudse regelmatig een eerste aanspreekpunt voor ondersteuning bij overnames (koop/verkoop) en financiering. Veel adviseurs geven aan interesse te hebben in de overname van een ander (kleiner) kantoor óf in een portefeuille. En zouden hiervan graag op de hoogte worden gehouden als dit in hun omgeving speelt. Tevens waarderen en stimuleren beide verzekeraars een opvolging binnen een financieel adviseur, door een familielid van de eigenaar of medewerker van het kantoor bijvoorbeeld.
 
Wat tevens opvalt is dat IT investeringen voor ondernemers geen groot issue is maar dat er wel behoefte is aan meer collectief bieden van hulpmiddelen en ondersteuning. Waardoor met name de efficiency in het gebruik wordt vergroot. Het vinden van goed personeel is wel een uitdaging voor veel adviseurs. De aanwezige ondernemers zien daarom een rol weggelegd bij de verzekeraars om het vak van financieel advies te promoten bij opleidingen en professionals, binnen en buiten de branche. Bijvoorbeeld door het bieden van gezamenlijke leertrajecten, stageplekken en gezamenlijk optrekken naar scholen. Kortom, perspectief van individuele kantoren vanuit een collectief organiseren en ondersteunen, dat is zeker een thema en invulling waar adviseurs open voor staan.
 
De consolidatie en het groter en machtiger worden van enkele partijen zien de aanwezigen niet als grote bedreiging, eerder als kans. ‘We staan 3-1 voor op de volmachten en private equity’ geeft een adviseur aan waarna de hele groep positief reageerde. Er is genoeg vraag vanuit consumenten en bedrijven maar adviseurs hebben vooral gereedschap nodig om het vak goed uit te oefenen (lees met de klant bezig zijn i.p.v. met randzaken). De consolidatie op verzekeraarsniveau zet wel het sociale en solidariteit principe van verzekeringen onder druk. Verzekerbaarheid en betaalbaarheid van advies wordt daarbij steeds uitdagender. 
 
Aan alles merken Nh1816 en De Goudse dat er voldoende kansen zijn voor de kleinere en middelgrote, vaak lokale adviseurs die veel waarde hechten aan een intensieve relatie met hun klanten. Lokaal onafhankelijk advies blijft ook op de lange termijn toegevoegde waarde bieden voor particuliere en zakelijke klanten. ‘Wij moeten er gezamenlijk voor zorgen dat deze ondernemers aandacht kunnen houden voor de adviesvraag en geholpen worden in randzaken’, besluiten beide partijen.
 
Geplaatst op 17-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: