Letselschade onderzoek ‘Doe het zelf’ van de Vrije Universiteit Amsterdam

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben recent onderzoek gedaan naar de ervaringen met de afwikkeling van letselschade als gevolg van een verkeersongeval met en zonder belangenbehartiger.

Na een verkeersongeval kunnen slachtoffers hun schade zelfstandig afhandelen en zelf contact onderhouden met de verzekeraar van de wederpartij, of bijgestaan worden door een belangenbehartiger. In het onderzoek staan de ervaringen van de eerste groep, de zogenaamde ‘zelfhulpgroep’, centraal. Het gaat om een grote groep: 38% van alle letselschadezaken wordt afgewikkeld zonder dat daar een belangenbehartiger bij te pas komt. Over de zelfhulpgroep en over hun ervaringen was tot dusver heel weinig bekend. Onderzoek dat is verricht naar de behoeften en ervaringen van letselschadeslacht- offers betrof impliciet altijd benadeelden die zich lieten bij- staan door belangenbehartigers. Dit onderzoek is een eerste stap om die kennislacune te dichten. 

Door middel van registratiegegevens van verzekeraars en interviews met slachtoffers is onderzocht waarom een verkeersslachtoffer wel of niet voor rechtshulp kiest, en welke invloed het al dan niet inschakelen van een belangenbehartiger heeft op verloop, uitkomst en slachtofferervaring van een letselschadezaak. 

Dit onderzoek laat zien dat het afwikkelen zonder belangen- behartiger voor benadeelden zowel voor- als nadelen kan hebben, afhankelijk van de aard van letsel en schade, en de eigen situatie en voorkeuren. Dat pleit ervoor om benadeel- den een zo goed mogelijk geïnformeerde keuzemogelijkheid te bieden, zodat zij op grond van feitelijke informatie een beslissing kunnen maken. 
De resultaten van dit onderzoek hebben inmiddels geleid tot een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, Slachtofferhulp Nederland en Achmea, waarbinnen gevolg gegeven wordt aan de in dit onderzoek neergelegde aanbevelingen. 

Het volledige onderzoek is HIER te lezen.
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam - Boom uitgevers
Geplaatst op 28-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: