Verwachte stijging van het aantal verkeersdoden in 2022

Het aantal verkeersongevallen met een dodelijke afloop begint na corona weer te stijgen. Tot nu toe zijn er 578 dodelijke slachtoffers te betreuren, dit blijkt uit cijfers van de STAR een gezamenlijk initiatief van de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeersdeskundig ICT-bureau VIA. Het definitief aantal slachtoffers wordt later bekendgemaakt.

Uit voorlopige cijfers van de STAR (Smart Traffic Accident Reporting) blijkt dat er afgelopen jaar 578 verkeersongevallen met een dodelijke afloop te betreuren waren. In de coronajaren 2020 waren dat er 610 en 2021 582. Volgens STAR vielen er afgelopen jaar ook meer slachtoffers dan in 2019. Het definitieve aantal dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen is echter nog niet bekend. In 2019 vielen er 661 dodelijke slachtoffers. Tot halverwege 2022 overleden er 270 mensen na een verkeersongeval, dit aantal was minder dan in 2019, maar in het eerste kwartaal  van 2022 waren er nog coronamaatregelen van kracht. 


De verwachting was al dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2022 hoger zou gaan uitvallen dan de jaren daarvoor. Het was ook de verwachting dat het aantal ongevallen met één of meer gewonden en ongelukken met alleen materiële schade in 2022.


In 2022 waren er 75.016 ongevallen met alleen materiële schade, dit is minder dan in 2019 (79.214) maar dit kan men herleiden naar het eerste kwartaal toen er nog coronamaatregelen waren.


In 2022 waren er 578 ongevallen met minimaal 1 dode en dit aantal was in 2019 522.


Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) heeft al eerder aangegeven dat het streven om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland te halveren waarschijnlijk niet haalbaar is.


Tegenover het ANP heeft Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer bij de nationale politie, de toename van het aantal dodelijke ongelukken bevestigd. Er zijn volgens hem in het  afgelopen jaar meer ongelukken gebeurd in de avonden dan in de ochtenden. En is het aantal, met name oudere, elektrische fietsers ook weer sterk vertegenwoordigd in de cijfers, dit is een trend die in de laatste jaren steeds vaker zichtbaarder wordt. 

STAR - RTL
Geplaatst op 04-01-2023
Share on: