Inwoners Zuid-Nederland verwachten binnen tien jaar een nieuwe watersnoodramp

Bijna een kwart (23%) van de inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verwacht binnen tien jaar een volgende nationale watersnoodramp. Bovendien denkt 50% dat binnen 100 jaar een deel van Nederland onder water staat. En hoewel ruim 11% van de inwoners wel eens te maken heeft gehad met water in huis als gevolg van een hoog waterpeil, heeft bijna 65% geen maatregelen genomen om hun huizen daartegen te beschermen.

Archieffoto Nationale-Nederlanden St.Philipsland Watersnood 1953
 

Dit blijkt uit een onderzoek dat Nationale-Nederlanden in januari 2023 heeft uitgevoerd*. De belangrijkste preventieve maatregel die de respondenten wél hebben genomen is het aanleggen van een groene tuin met weinig tegels, zodat regenwater goed weg kan zakken (31,7%). Een enkeling heeft zandzakken in huis of een extra hoge drempel in de deuropening. 
 
Bewustwording en preventie 
‘De mensen zijn zich bewust van de risico’s’, zegt Maurice Koopman, CEO Schade & Inkomen
Nationale-Nederlanden. ‘Tegelijkertijd worden er beperkt maatregelen genomen. Als grootste schadeverzekeraar van Nederland vinden wij het belangrijk om het overstromingsgevaar en de gevolgen daarvan onder de aandacht te brengen. We werken dan ook aan bewustwording en preventie. Het is goed om te zien dat mensen zelf al actie ondernemen en tuintegels vervangen door planten.’ 
 
Onverzekerde risico’s verzekerbaar maken 
Bovendien ziet Nationale-Nederlanden het als haar maatschappelijke taak om onverzekerde risico’s verzekerbaar te maken. Koopman: ‘De afgelopen jaren hebben we daarin grote stappen gezet. Sinds 1 oktober 2021 dekt Nationale-Nederlanden bij alle particuliere verzekeringen de schade door overstromingen van niet-primaire waterkeringen. Dat zijn keringen die bescherming bieden tegen regionale wateren, zoals de rivieren de Geul en de Gulp in het geval van de overstromingen in Limburg in 2021. Schade aan woningen en aan de spullen die erin staan kun je dus verzekeren.’ 
 
Primaire waterkeringen: gezamenlijke aanpak 
De schade door overstroming van primaire waterkeringen - keringen die het land beschermen tegen het buitenwater als de zee, de grote rivieren of het IJsselmeer - wordt nog door geen enkele verzekeraar gedekt. ‘Dat vraagt om een collectieve aanpak’, aldus Koopman. ‘Verzekeraars kunnen de omvang van dit soort risico’s namelijk niet individueel dragen. In samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en de overheid zijn we naar de mogelijkheden aan het kijken om ook het risico van overstromingen van de primaire waterkeringen te verzekeren.’ 
 
Hoge prioriteit 
Deze aanpak is volgens Koopman van groot belang. ‘Veel klanten denken namelijk dat ze tegen alle overstromingen verzekerd zijn. Dat is op dit moment dus niet het geval en dat is onwenselijk. We leggen dan ook de nadruk op een dekking voor alle particuliere klanten tegen alle overstromingsrisico’s. De aanpak heeft hoge prioriteit. Dankzij onze goede samenwerking heb ik er alle vertrouwen in dat we samen in 2025 ook de overstromingen van primaire waterkeringen kunnen verzekeren.’ 
 
Watersnoodramp 1953 
Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de Watersnoodramp plaatsvond. De rechtsvoorgangers van Nationale-Nederlanden waren nauw bij de schadeafhandeling betrokken. Ook in de grote landelijke hulpactie lieten de maatschappijen zich niet onbetuigd. Medewerkers zamelden geld in voor de slachtoffers en er werd een donatie gedaan aan het Nationaal Rampenfonds. 

Limburg 2021
In juli 2021 werd het zuiden van Nederland wederom getroffen door overstromingen. Extreme regenval veroorzaakte een zeer hoog waterpeil in de rivieren, met als gevolg overstromingen, aardverschuivingen en alle daarbij behorende schade aan onder meer woningen, auto’s en andere voertuigen. Vooral de provincie Limburg werd door de zware neerslag en de gevolgen daarvan getroffen. Een team van schade-experts van diverse bedrijfsonderdelen van Nationale-Nederlanden was aanwezig in het getroffen gebied. Niet alleen om schades te behandelen en snel duidelijkheid te kunnen verschaffen over de dekking, maar ook om mentale steun te bieden. Nationale-Nederlanden bood bovendien praktische hulp en deelde noodpakketten uit. 

Nationale ramp
Na de overstromingen in Limburg werden er bij de verzekeraars in totaal 25.000 claims ingediend. Het noodweer en de gevolgen daarvan werden uitgeroepen tot nationale ramp, waardoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) van kracht ging. Precies één jaar na de ernstige regenval en overstromingen was er ruim € 34 miljoen vanuit deze regeling uitgekeerd. 

*Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd via de Norstat Express service van Norstat Nederland, via een online enquête. De respondenten zijn woonachtig in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (regio Nielson 5). Aantal respondenten: 300. Confidencelevel van minimaal 90%. 42% man, 58% vrouw. De leeftijdsverhoudingen: 35% tussen de 25 en 40 jaar, 51% tussen de 40 en 60 jaar, 14% 60 jaar en ouder.
Bron: Nationale-Nederlanden
Geplaatst op 30-01-2023

< VorigeVolgende >


Share on: