Inschrijving Cursus Aanpak Funderingsproblematiek gestart

In samenwerking met diverse kennisinstellingen en experts start 24 januari 2023 de vernieuwde cursus Aanpak Funderings-problematiek, georganiseerd door PAO Techniek en Management (TU Delft) en KCAF. De volledige cursus bestaat uit 4 modules, verspreid over 8 cursusdagen. Er bestaat ook de mogelijkheid om alleen de 2 modules te volgen die op funderingsonderzoek en -herstel gericht zijn.

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal
Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.


Grondwaterstanddaling, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen voor soms ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij waterstandsdalingen en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerkconstructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert.


De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken. De cursus wisselt theorie en praktijk af met elke cursusdag een excursie in een andere gemeente.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.


Aanpak problemen fundering en funderingsherstel
Je leert in de cursus:

  • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn
  • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen
  • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt
  • Hoe schade te beperken: Preventie
  • Hoe de fundering hersteld kan worden
  • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn
     

Programmareeks
Deze cursus bestaat uit 4 modules. Je kunt je ook opgeven voor alleen Module B en D tezamen:


Aansluitend op de modules worden er 4 praktijkmiddagen georganiseerd. Voor deelname hieraan is geen afzonderlijke aanmelding nodig. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Bedoeld voor
(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Geïnteresseerden kunnen zich HIER inschrijven

 

Geplaatst op 08-12-2022

< VorigeVolgende >


Share on: