Aegon behaalt operationeel resultaat van 538 miljoen in Q2 2022

Aegon behaalt in het tweede kwartaal 2022 een operationeel resultaat van EUR 538 miljoen. Dit is een daling van 11% bij constante wisselkoersen vergeleken met het Q2 van 2021.

Gestage voortgang transformatie stelt Aegon in staat vooruitzichten vrije kasstroom te verhogen:
  • Nettoverlies van EUR 348 miljoen als gevolg van eenmalige lasten en een niet-economisch verlies op renteafdekkingen in de VS
  • Operationeel resultaat van EUR 538 miljoen; een daling van 11% bij constante wisselkoersen vergeleken met het tweede kwartaal van 2021. Voordelen uit kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige schade-ervaringen worden meer dan tenietgedaan door lagere provisies als gevolg van ongunstige marktbewegingen en lagere beleggingsopbrengsten
  • De kapitaalratio's van alle drie de hoofdonderdelen blijven boven hun respectieve operationele niveaus. Solvency II-ratio van de Groep stijgt tot 214% dankzij maatregelen van het management en het voordeel van modelupdates
  • Het kasvermogen van de Holding daalt slechts licht tot EUR 1,7 miljard per 30 juni 2022, ondanks de impact van de eerder aangekondigde afbouw van de schuldhefboom en de inkoop van eigen aandelen; de derde tranche van de inkoop gaat in oktober 2022 van start
  • Het interim-dividend over 2022 stijgt met EUR 0,03 tot EUR 0,11 per gewoon aandeel als gevolg van de duurzame groei van de vrije kasstroom.
  • Aegon verhoogt de prognose voor het genereren van bedrijfskapitaal uit de units voor 2022 van circa EUR 1,2 miljard naar circa EUR 1,4 miljard. Aegon verwacht ook over de periode 2021-2023 een cumulatieve vrije kasstroom te realiseren van ten minste EUR 2,2 miljard, ruim boven de doelstelling van EUR 1,4 tot 1,6 miljard die tijdens de kapitaalmarktdag in 2020 is vastgesteld.
 
Verklaring van Lard Friese, CEO
"Het eerste halfjaar van 2022 was een van de meest uitdagende periodes voor beleggers, met aandelenmarkten die hun slechtste start van het jaar in meer dan vijf decennia beleefden. De volatiliteit bleef toen de centrale banken de rente verhoogden om de stijgende inflatie te beteugelen en de oorlog in Oekraïne aanhield. Tegen deze uitdagende achtergrond hebben we goed gepresteerd, een bewijs van de kracht van onze strategie.
 
Ons operationeel resultaat van EUR 538 miljoen over het tweede kwartaal was sterk, en weerspiegelt het afnemende effect van COVID-19 en de vooruitgang die we boeken met ons operationeel verbeteringsplan, dat het effect van de lagere aandelenmarkten hielp compenseren. Wij hebben nu 1.058 van de meer dan 1.200 initiatieven in het kader van dit plan uitgevoerd. Initiatieven op het gebied van uitgaven resulteerden in een vermindering van EUR 250 miljoen van de jaarlijks aan te pakken kosten. In onze drie kernmarkten genereerden onze Workplace Solutions-bedrijven positieve nettostortingen, ondersteund door diverse groei-initiatieven en gunstige arbeidsmarktomstandigheden. We realiseerden ook groei in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de VS, gesteund door een toename van het aantal gelicentieerde levensverzekeringsagenten bij WFG met 12% in het afgelopen jaar. De hypotheekproductievolumes in Nederland, de nettostortingen in het retailkanaal in het Verenigd Koninkrijk en de nettostortingen van derden bij onze vermogensbeheeractiviteiten daalden ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de uitdagende macro-economische vooruitzichten en de stijgende rentetarieven.
 
Ons nettoresultaat werd beïnvloed door een eenmalige last in verband met tariefverhogingen voor herverzekeringen in de VS, die bijdroeg aan het nettoverlies van EUR 348 miljoen over het kwartaal. Desalniettemin blijven we op koers om onze doelstelling te realiseren: een hoger rendement voor aandeelhouders. De maatregelen die wij hebben genomen om onze kapitaalpositie te versterken en ons risicoprofiel te verbeteren, werpen in de huidige marktomstandigheden hun vruchten af: de kapitaalpositie van onze drie belangrijkste eenheden blijft boven hun respectieve operationele niveaus. De kracht van onze balans en de duurzame groei van de vrije kasstroom vormen een solide basis om het interim-dividend ten opzichte van vorig jaar met 3 eurocent te verhogen tot 11 eurocent per gewoon aandeel.
 
In het tweede kwartaal hebben we ook verdere vooruitgang geboekt in onze aanpak van duurzaamheid. In de Verenigde Staten hebben we het product Emergency Savings Account geïntroduceerd, waarmee werkgevers hun werknemers kunnen helpen te sparen voor onverwachte gebeurtenissen en hun financiële welzijn kunnen verbeteren. In het kader van ons streven om bij te dragen aan een klimaatneutrale wereld is Aegon Asset Management in de VS een joint venture gestart ter waarde van USD 600 miljoen om meergezinswoningen te kopen en om te bouwen tot energiezuinige gebouwen met een lage CO2-uitstoot. In het Verenigd Koninkrijk hebben we voor meer dan GBP 3 miljard aan vermogen van klanten overgeheveld naar strategieën die rekening houden met milieu, maatschappij en goed bestuur, als onderdeel van onze belofte om onze standaardpensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk in 2050 koolstofneutraal te maken.
 
Vooruitkijkend kunnen we, gezien het actieve beheer van onze balans en onze algehele transformatievoortgang, onze verwachtingen voor de cumulatieve vrije kasstroom over de periode 2021-2023 gerust verhogen van EUR 1,4 tot 1,6 miljard naar ten minste EUR 2,2 miljard. Wij verhogen ook onze prognose voor 2022 voor het genereren van bedrijfskapitaal door de eenheden van ongeveer EUR 1,2 miljard tot ongeveer EUR 1,4 miljard.
 
Hoewel de onzekerheid op de financiële markten en de economische vooruitzichten naar verwachting zullen aanhouden, zullen wij onze klanten blijven bijstaan en hen helpen om door de uitdagende economische omstandigheden te navigeren met onze expertise en ons hoge niveau van dienstverlening. Ik wil onze collega's bedanken voor hun voortdurende toewijding en ik heb er alle vertrouwen in dat we samen onze strategische en financiële beloften voor 2023 zullen waarmaken."  
 

 
Geplaatst op 12-08-2022

< VorigeVolgende >


Share on: