Lessen uit het voorval met de Eemslift Hendrika

Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika kwam op 5 april 2021 voor de kust van Noorwegen in de problemen in een noordwesterstorm. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad is gebleken wat er precies misging.

Bron foto: M. Witte - Onderzoeksraad

In het ruim stonden onder meer roerpropellers geladen. Een aantal van deze roerpropellers was gaan schuiven en veroorzaakte daardoor lekkage in verschillende tanks van het schip. Het water uit de tanks liep vervolgens het ruim in. Door het schuiven van de roerpropellers en het lekkende water maakte het schip slagzij. Alle bemanningsleden werden geëvacueerd. Het schip bleef op de automatische piloot onbemand doorvaren. De volgende ochtend bleek dat de voortstuwing was uitgevallen. Het schip ging door de wind langzaam terug in de richting van de Noorse kust. In de nacht verloor het schip een gedeelte van de deklading die de kraanarm van de scheepskraan meenam en schade aan de romp veroorzaakte. Op 7 april kon het schip veilig naar de haven van Ålesund worden gesleept.
 

Sjorsysteem kon weersomstandigheden niet aan
Uit onderzoek van de Onderzoeksraad is naar voren gekomen dat de roerpropellers losraakten door een sjorsysteem dat de omstandigheden tijdens de zeereis niet aankon. Met de keuze voor een reis over open zee met de voorspelde, slechte weersomstandigheden en tegen het advies van de eigenaar in, werden de marges van een veilige vaart opgezocht. Doordat de weersomstandigheden verslechterden werd het onmogelijk koers en vaart te behouden en moest het schip de storm uitrijden. Er werd door de rederij en eigenaar op geen enkel moment een verbod om uit te varen opgelegd of opdracht gegeven om een veiligere, alternatieve route te nemen.

Het sjorsysteem kon deze omstandigheden niet aan en begaf het. In theorie was de houdkracht van het sjorsysteem voldoende. De roerpropellers waren door de bemanning niet overeenkomstig het plan in het ruim gesjord waardoor er andere krachten op de sjorringen kwamen dan vooraf berekend.

De rederij zorgde niet voor een controlemechanisme dat borgt dat de roerpropellers in de praktijk hetzelfde gesjord werden als het plan was. Binnen de rederij was ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van laden en sjorren van stuklading en roerpropellers. Deze kennis en ervaring werd niet (pro)actief gedeeld met de bemanning, waardoor de kennis niet volledig werd benut.

Het volledige rapport kunt u HIER downloaden
Geplaatst op 28-07-2022

< VorigeVolgende >


Share on: