Siri Qvist van Delft University of Technology wint NIPV-VVBA-scriptieprijs

Siri Qvist van Delft University of Technology heeft met een scriptie over een circulaire aanpak voor een brandveilig ontwerp van massieve houten gebouwen de NIPV-VVBA-scriptieprijs 2022 gewonnen.

“Sterke punten zijn de betekenis voor brandveiligheid, de actualiteit, de wetenschappelijke onderbouwing en de mate van innovatie en toepasbaarheid in de praktijk. De ontwerptool die is ontwikkeld, is een grote stap voorwaarts in het opnemen van brandveiligheid in een circulair gebouwontwerp”, aldus de jury.
 

De scriptie gaat over de relatie tussen een circulair gebouwontwerp en een brandveilig ontwerp. Bekeken is met welke aspecten, rond materiaalgebruik en het brandrisico, rekening gehouden moet worden bij een circulair brandveiligheidsontwerp van massieve houten gebouwen. Hiervoor is een model gemaakt waarbij is gekeken naar de economische en ecologische impact. Met dit model is het mogelijk om verschillende brandveiligheidsmaatregelen voor deze gebouwen te vergelijken.

 

Er blijkt sprake te zijn van een tegenstelling tussen (de doelen van) circulariteit en brandveiligheid. Met de ontwikkelde methode kunnen deze twee aspecten in samenhang worden bekeken en gekwantificeerd. De keuze van bouwmaterialen kan hierdoor op een gefundeerde wijze gebeuren, rekening houdend met de economische en ecologische factoren.

 

Innovatieve en spraakmakende master- of bachelorthesis
De scriptieprijs van NIPV en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VVBA) is op 9 juni voor de tiende keer uitgereikt tijdens het 14de Internationaal Congress Fire Safety & Science. De scriptieprijs is ingesteld voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 1.200 euro te besteden aan een Fire Safety Engineering (FSE) gerelateerd onderwerp, zoals een cursus, studiereis of studieboeken.

 

Download de winnende scriptie 
Download HIER de winnende scriptie 

 

Geplaatst op 09-06-2022

< VorigeVolgende >


Share on: