FERMA-verklaring over Russische invasie in Oekraïne

De Federation of the European Risk Management Association (FERMA) veroordeelt met klem de invasie door Rusland van het onafhankelijke land Oekraïne. FERMA: "Onze steun en sympathie gaan uit naar het Oekraïense volk".

In het licht van de uitgebreide sancties die aan Russische organisaties en personen zijn opgelegd, heeft het bestuur van FERMA het lidmaatschap van zijn Russische lid, RUSRISK, in FERMA opgeschort. Voorzitter van FERMA, Dirk Wegener, verklaarde: "De Raad van Bestuur heeft geconcludeerd dat deze beslissing in de huidige omstandigheden in het beste belang van FERMA is."

Dirk Wegener voegde eraan toe dat Europese risicomanagers druk bezig zijn om de continuïteit van hun organisaties te helpen handhaven, door crisismanagement en bedrijfscontinuïteitsplannen uit te rollen in nauwe samenwerking met andere functies en afdelingen. "De hele organisatie wordt getroffen, inclusief werknemers, toeleveringsketens, IT-systemen en verzekeringsprogramma's. De ervaring met COVID-19 heeft aangetoond hoe belangrijk risico- en crisisbeheer zijn voor onze weerbaarheid tegen ontwrichtende gebeurtenissen."

FERMA stelt zijn deskundigheid en middelen op het gebied van risico- en crisisbeheer ter beschikking van de EU-instellingen en de EU-lidstaten om de crisis het hoofd te bieden en zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.
Geplaatst op 17-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: