Extra opleiding tot NIVRE-expert Personenschade

Letsel Opleidingen, het opleidingsinstituut dat zich helemaal richt op letselschadeprofessionals, heeft extra opleidingsdata bekend gemaakt voor de opleiding tot NIVRE-expert Personenschade. Nieuw is dat deze opleiding verspreid zal plaatsvinden over vier maanden in plaats van een maand.

“We kregen diverse verzoeken of het niet mogelijk was de opleiding over een langere tijd te laten plaatsvinden. Met name ouders gaven aan dat zij geen twaalf dagen in dezelfde maand konden vrijmaken om aan deze studie te wijden’, aldus Manon Smit, Office Manager bij Letsel Opleidingen. "Daarom hebben wij besloten om naast het 1-maandstraject ook een traject van 4 maanden mogelijk te maken, in eerste instantie als een pilot. Maar bij succes zal dit in de toekomst vaker gebeuren".

Deze extra module zal in september van start gaan. Voorafgaand dienen studenten met goed gevolg de entreetoetsen te hebben gehaald. Tijdens de opleiding worden onder andere juridische vraagstukken, communicatietechnieken, rekenkundig advies, herstelcoaching, medisch- en arbeidsdeskundig advies behandeld. Dit alles aan de hand van praktijkvoorbeelden. Hiermee voldoet men aan de vaktechnische eisen van het NIVRE en kan men, wanneer er ook aan de overige eisen van het NIVRE is voldaan, ingeschreven worden als register-expert.

Meer informatie kan men verkrijgen tijdens een van de gratis voorlichtingsbijeenkomsten, te boeken via de website van Letsel Opleidingen.
Geplaatst op 16-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: