Het Verbond: Minimaal half miljard euro schade door februaristormen

Het Verbond van Verzekeraars komt met een eerste schatting van verzekerde schade aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen door Dudley, Eunice en Franklin uit op minimaal 500 miljoen euro. Verzekeraars ontvangen recordaantallen schademeldingen door deze stormen en verwachten nog veel gevolgschade.

“Ondanks dat Nederland goed geanticipeerd heeft op de storm, mede dankzij waarschuwingen van het KNMI, Rijkswaterstaat en verzekeraars, hebben de februaristormen gezorgd voor recordaantallen meldingen en een enorm schadebedrag,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond. “Verzekeraars hebben opgeschaald en zetten alles op alles voor een vlotte schadeafhandeling. Klanten worden zo snel mogelijk geholpen, maar moeten in sommige gevallen rekening houden met wachttijden vanwege het grote aantal meldingen dat binnenkomt.”  


Omgevallen bomen, wegwaaiende daken en lekkages 
De ‘februaristormen’ veroorzaakten grote en kleine wind- en waterschades. Daarbij valt te denken aan schade aan auto's, woningen en bedrijven door omgevallen bomen, afgewaaide daken en lekkages. Verder zien verzekeraars ook veel afgewaaide dakpannen en schades aan zonnepanelen en schuttingen. Stichting Salvage (eerste hulp na calamiteiten namens verzekeraars) heeft een uitzonderlijk druk weekend achter de rug. Zij trokken er het meest op uit voor grotere schades in Zuid- en Noord-Holland.   


De komende dagen blijft het flink waaien, met grote kans op gevolgschade door dakpannen en zonnepanelen die door eerdere windstoten zijn losgekomen, maar ook bomen die al iets zijn ontworteld. Weurding: “Leg scheef gewaaide dakpannen weer recht en zet losgekomen zonnepanelen weer vast als de situatie veilig is. Zo voorkom je verdere schade.”  


Goed verzekerd  
Nederlanders zijn in de regel goed verzekerd tegen schade door stormen. Dit geldt voor alles dat vastzit aan de woning, de inhoud van de woning en voor schuttingen. Woonverzekeraars hanteren wel vaak een eigen risico. Auto’s met een WA-plusverzekering (beperkt casco) of allriskverzekering (casco) zijn verzekerd tegen schade door storm. Ongeveer twee derde van het wagenpark in Nederland heeft zo’n type verzekering. 

Beter waarschuwen en maatregelen treffen
Verzekeraars en adviseurs waarschuwen op basis van KNMI-data hun klanten steeds eerder en beter om maatregelen te treffen, zodat schade beperkt blijft. Ook kunnen verzekeraars en andere partijen in de keten daarmee hun schadeafhandeling tijdig opschalen, zodat klanten beter en sneller worden geholpen. Weurding: “Dat is nodig, omdat we als maatschappij vanwege klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen met extreem weer.”

* Het Verbond benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade exact wordt. Dit hangt af van de uiteindelijke ingediende schadeclaims bij verzekeraars. Het Verbond geeft een modelschatting, waarbij geen rekening gehouden kan worden met specifieke schades. Het Verbond kan op dit moment geen regionale schattingen doen. 
Geplaatst op 21-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: