Sterke commerciële en financiële prestaties NN Group voor 2021

NN Group rapporteert sterke commerciële en financiële prestaties voor tweede helft van 2020 en heel 2021. Het nettoresultaat in het tweede halfjaar van 2020 is gestegen van EUR 1.317 miljoen naar EUR 1.864 miljoen. Het nettoresultaat over het hele jaar 2021 is gestegen van EUR 1.904 in 2020 naar EUR 3.278 miljoen.

De financiële doelstellingen worden gehaald:
 • Productie van werkkapitaal gestegen van EUR 450 miljoen in de tweede helft van 2020 naar EUR 804 miljoen, dankzij sterke bedrijfsprestaties en commercieel momentum; productie van werkkapitaal voor heel 2021 EUR 1.584 miljoen tegenover EUR 993 miljoen in 2020
 • Operationeel resultaat van EUR 917 miljoen tegenover EUR 963 miljoen in het tweede halfjaar van 2020; operationeel resultaat over het hele jaar 2021 van EUR 2.036 miljoen, een stijging van 7,8% ten opzichte van 2020
 • Nettoresultaat van EUR 1.864 miljoen, tegen EUR 1.317 miljoen in het tweede halfjaar van 2020; nettoresultaat over het hele jaar 2021 van EUR 3.278 miljoen, tegen EUR 1.904 in 2020
 • Sterk commercieel momentum; tussentijdse doelstellingen gedefinieerd voor de ambitie om netto-nul-uitstoot te bereiken
 • Waarde nieuwe productie EUR 186 miljoen, een stijging van 29,2% ten opzichte van de tweede helft van 2020, als gevolg van een hogere omzet en een verbeterde marge bij Japan Life, alsmede een hogere omzet bij Insurance Europe
 • NN Bank en Woonnu hebben in 2021 een recordvolume aan nieuwe hypotheken verstrekt van EUR 9,9 miljard
 • Het beheerd vermogen in DC van Nederland Leven steeg van EUR 27,4 miljard per 30 juni 2021 naar EUR 29,9 miljard, dankzij marktgroei en netto-instroom
 • Verbeterde klanttevredenheid: 5 van de activiteiten scoren een Net Promoter Score die boven het marktgemiddelde ligt
 • ESG-geïntegreerd beheerd vermogen gestegen tot 91%; tussentijdse doelstellingen vastgesteld ter ondersteuning van de ambitie van netto-nul-uitstoot voor zowel de beleggingen als de bedrijfsactiviteiten
 • Robuuste balans en aantrekkelijk kapitaalrendement voor aandeelhouders
 • NN Solvency II-ratio van de groep van 213% tegenover 209% per 30 juni 2021, voornamelijk als gevolg van het genereren van bedrijfskapitaal en gunstige markteffecten, deels tenietgedaan door de aftrek van het voorgestelde slotdividend voor 2021
 • De kaspositie van de holding is gestegen van EUR 1.533 miljoen per 30 juni 2021 tot EUR 1.998 miljoen, als gevolg van de vrije kasstroom naar de holding en de opbrengsten uit de uitgifte van senior schuldpapier, deels tenietgedaan door kapitaalstromen naar aandeelhouders en bedragen betaald voor overnames
 • 2021 slotdividendvoorstel van EUR 1,56 per gewoon aandeel of ongeveer EUR 476 miljoen, waardoor het totale dividend voor 2021 uitkomt op EUR 2,49 per gewoon aandeel, een stijging van 7% ten opzichte van 2020
 • Nieuwe aandelen inkoopprogramma's voor een totaalbedrag van EUR 1,0 miljard
 
Toelichting van David Knibbe, CEO NN Group:
 
"In de tweede helft van 2021 zagen we een aanhoudend sterke commerciële en financiële prestatie. We bleven gefocust op een dialoog met onze klanten om tegemoet te komen aan hun behoeften en om oplossingen aan te bieden die waarde op lange termijn creëren, vooral in deze onzekere tijden. De COVID-19-pandemie ging haar tweede jaar in en bleef ons dagelijks leven domineren. Zij zet de ziekte- en arbeidsongeschiktheidscijfers onder druk, waardoor onze inspanningen om klanten te ondersteunen en te reïntegreren nog belangrijker worden. De wereldeconomie herstelde sterk van een ernstige krimp in 2020, maar de financiële markten waren turbulent en in veel delen van de wereld is de inflatie opgelopen. In de zomer van 2021 sloeg het extreme weer toe, wat de reële gevolgen van de klimaatverandering onderstreepte. Deze ontwikkelingen droegen bij aan een groter bewustzijn van risico's en kwetsbaarheid, wat resulteerde in een grotere vraag naar beschermingsproducten. Dit ondersteunde de aanzienlijke stijging van de waarde van nieuwe zaken van NN Group met 61% over het jaar. Al onze bedrijfssegmenten presteerden beter dan een jaar eerder, met sterke resultaten bij Schade Nederland, ondanks de schadeclaims als gevolg van de overstromingen in juli en een hogere omzet in Japan.
 
Om onze groeiambitie te ondersteunen, evalueren en optimaliseren wij onze portefeuille van activiteiten. In 2021 heeft dit geleid tot een aantal overnames en desinvesteringen. Wij hebben overeenstemming bereikt over de overname van de bedrijfsactiviteiten van MetLife in Griekenland en Polen, waardoor onze leidende posities in deze groeimarkten verder zullen worden versterkt. De overname van MetLife Griekenland is op 31 januari 2022 afgerond en wij verwachten dat Polen in de eerste helft van dit jaar zal volgen. Daarnaast hebben wij in Nederland een 70%-belang verworven in Heinenoord om onze distributiecapaciteit te versterken en onze positie op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt te verstevigen. Verder hebben we onze activiteiten in Bulgarije afgestoten en hebben we besloten de portefeuille gesloten levensverzekeringen van NN Belgium te verkopen. We hebben ook overeenstemming bereikt over de verkoop van onze vermogensbeheerder, NN Investment Partners, aan Goldman Sachs Group, die naar verwachting in de komende maanden zal worden afgerond. Het partnerschap met Goldman Sachs Asset Management zal ons de mogelijkheid bieden om een breder scala aan vermogensbeheerproposities te ontwikkelen voor onze klanten.
 
Bijdragen tot het welzijn van mensen en de planeet is een van onze belangrijkste strategische verbintenissen. Wij willen met al onze activiteiten en activiteiten de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunen en producten en diensten aanbieden die aansluiten bij de verschillende behoeften van de samenlevingen waarin wij actief zijn. Zo helpen we onze klanten bij het energiezuiniger maken van hun huizen; het duurzame hypotheeklabel van de bank, Woonnu, blijft in trek en heeft in 2021 voor EUR 1,4 miljard aan hypotheken verstrekt. In november hebben we ook tussentijdse doelstellingen vastgesteld om aan te sluiten bij het akkoord van Parijs over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Tegen 2025 willen we de uitstoot van onze bedrijfsinvesteringen met 25% verminderen en die van onze eigen activiteiten met 35%, ten opzichte van 2019. Als onderdeel hiervan richten wij ons voor nieuwe beleggingen op bedrijven die wij zien als koplopers in de overgang naar een koolstofarme economie en streven wij naar meer dan een verdubbeling van onze beleggingen in klimaatoplossingen tegen 2030. Daarnaast hebben wij vandaag een kader voor duurzaamheidsobligaties gelanceerd, dat de toekomstige uitgifte van groene, sociale en duurzaamheidsobligaties mogelijk moet maken.
 
Dankzij de inspanningen van onze collega's, die sinds het begin van de pandemie vooral vanuit huis hebben gewerkt, hebben we onze klanttevredenheidsscores verder kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van telewerken en digitale kanalen zijn wij onze klanten en andere stakeholders blijven bedienen onder andere en soms uitdagende omstandigheden. Het verheugt ons dan ook dat de hoge scores voor medewerkersbetrokkenheid in 2021 grotendeels stabiel zijn gebleven. Al met al liggen we goed op koers om onze financiële en niet-financiële doelstellingen in 2023 te halen.
 
In de tweede helft van 2021 werd EUR 804 miljoen aan bedrijfskapitaal gegenereerd, dankzij de sterke bedrijfsprestaties en het commerciële momentum. Dit brengt de totale kapitaalgeneratie voor 2021 op bijna EUR 1,6 miljard, waarmee we nu al voldoen aan onze doelstelling van EUR 1,5 miljard die we voor 2023 hebben vastgesteld. Zelfs na de verkoop van de vermogensbeheereenheid in de komende maanden blijft onze doelstelling voor 2023 om bedrijfskapitaal te genereren ongewijzigd, gezien de verwachte bijdrage in de komende jaren van de overgenomen activiteiten en de aanhoudend sterke prestaties in de hele groep.
 
De aanzienlijke groei van het gegenereerde kapitaal ondersteunt de robuuste balans- en kapitaalpositie van NN Group. De Solvency II-ratio bedroeg 213% en het holding-kaskapitaal bedroeg eind 2021 EUR 2,0 miljard. In de komende maanden verwachten wij de opbrengst van de verkoop van onze vermogensbeheerder te ontvangen, terwijl wij ook de vergoeding voor de overname van de MetLife-activiteiten betalen en de vervallende senior schuld aflossen. Dit stelt ons in staat om aanzienlijke kapitaalopbrengsten aan onze aandeelhouders te leveren. We hebben vandaag een voorgesteld slotdividend van EUR 1,56 per aandeel aangekondigd, alsmede aandelen inkoopprogramma's voor een totaalbedrag van EUR 1,0 miljard.
 
Onze strategische verbintenissen nakomen
Bij NN helpen we mensen te zorgen voor wat voor hen het belangrijkst is. Ons doel weerspiegelt het soort bedrijf dat we willen zijn: een bedrijf dat lange termijn waarde levert voor alle belanghebbenden. Het is onze ambitie om toonaangevend te zijn in de sector, bekend om onze betrokkenheid bij de klant, getalenteerde mensen en onze bijdrage aan de samenleving. Om onze ambitie waar te maken, hebben wij vijf strategische doelstellingen geformuleerd, waaraan alle onderdelen van ons bedrijf een bijdrage leveren.
 
Klanten en distributie - een grotere betrokkenheid van de klant
In de tweede helft van 2021 hebben we onze inspanningen voortgezet om de betrokkenheid van klanten te vergroten, door platforms te ontwikkelen rond belangrijke thema's als Zorgeloos Pensioen en Zelfzorg. In Nederland lanceerden we WYZ, een digitale one-stop-shop voor 50-plussers, met nuttige content en toegang tot diensten, zoals informele thuiszorg (Zorggenoot) en werkgelegenheid (Kwiek).
 
Naast de ontwikkeling van onze eigen platforms voor klantenbetrokkenheid, bereiken wij klanten door onze producten in te bedden in bestaande platforms. Zo wordt ons verzekeringsproduct voor e-bikes momenteel in vier Europese landen verkocht via 32 partners, waaronder dealers, fabrikanten en makelaars van e-bikes. Door ons product te integreren in de platforms van distributeurs, bieden we klanten op een handig moment in het aankoopproces bescherming tegen diefstal, schade en pech onderweg voor hun nieuwe fiets. Dit helpt ook om ons aanbod van schadeverzekeringen uit te breiden en toegang te krijgen tot klanten in nieuwe markten.
 
Om het aanvraagproces voor een verzekering te vereenvoudigen, is NN Life Japan een samenwerking aangegaan met DataRobot, een aanbieder van machine-learning oplossingen, om binnen 2022 stapsgewijs geautomatiseerde technologie in te voeren. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan het aanvraagproces van de huidige cyclus van twee tot drie dagen in slechts drie minuten worden afgerond.
 
Onze grotere focus op klantbetrokkenheid komt tot uiting in verbeterde klant- en makelaarstevredenheidsscores in 2021. Aan het eind van het jaar scoorden vijf van onze verzekeringsonderdelen boven het marktgemiddelde op NPS en drie verzekeringsonderdelen scoorden op hetzelfde niveau als het marktgemiddelde. We hebben verschillende initiatieven gelanceerd om meer inzicht te krijgen in NPS, zoals sessies om best practices uit te wisselen en aanvullende driver studies die elk bedrijfsonderdeel details geven over hun relatieve prestaties, verbeterpunten en richtingen.
 
Na de publicatie van haar kader voor groene obligaties in juni 2021 heeft NN Bank in verband met het kader in september 2021 een inaugurele groene obligatie met een looptijd van zeven jaar uitgegeven ter waarde van 500 miljoen euro. De obligatie kwalificeert als Minimum Required Eligible Liabilities (MREL) en werd verspreid onder een grote groep institutionele beleggers. De opbrengst van de obligatie wordt gebruikt voor de (her)financiering van hypotheken voor energiezuinige woningen in Nederland en ondersteunt de doelstelling van NN Bank om zijn hypotheekportefeuille te verduurzamen.
 
Maatschappij - Vergroten van financieel bewustzijn en investeren om onze gemeenschappen te ondersteunen
NN heeft de krachten gebundeld met de Amsterdam School of Economics van de Universiteit van Amsterdam om het Research Centre for Longevity Risk te openen, een nieuw, onafhankelijk onderzoekscentrum om onderzoek te doen naar de financiële en maatschappelijke gevolgen van veranderende levensverwachtingen.
 
Het percentage van het beheerd vermogen (AuM) van NN IP waarin milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) zijn geïntegreerd in het beleggingsproces is gestegen tot 91%, dankzij de opname van hypotheekportefeuilles en de kwalificatie van andere Alternative Credit-portefeuilles als ESG-geïntegreerd.
 
Als lid van het Net Zero Asset Managers Initiative heeft NN IP zich gecommitteerd aan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul terug te brengen. In het kader van deze verbintenis heeft NN IP in november aangekondigd dat het in eerste instantie zijn vermogen zal beheren in lijn met het bereiken van net-nul in 2050 of eerder. De portefeuille omvat activa die worden beheerd in aandelenportefeuilles, vastrentende bedrijfsobligaties en staatsobligatieportefeuilles. Ter ondersteuning van de ambitie van NN Group om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen, hebben wij tussentijdse doelen gesteld voor 2025 en 2030 voor de vermindering van broeikasgasemissies van onze bedrijfsinvesteringsportefeuille. In oktober is NN Group lid geworden van de Net-Zero Insurance Alliance.
 
Nationale-Nederlanden, dat een leidende positie heeft in de Nederlandse collectieve pensioenmarkt, heeft zijn inspanningen voortgezet om meer bekendheid te geven aan het nieuwe Pensioenakkoord. De eerder dit jaar gelanceerde uitzendingen van Pensioen TV bleken in een reële behoefte te voorzien. Daarnaast, en ter gelegenheid van Duurzame September, hebben we onze inspanningen uitgebreid van bewustwording naar het informeren van Nederlandse burgers over de duurzaamheid van de pensioenregelingen van NN door het publiceren van artikelen, interviews en video's en een online magazine over duurzaamheid.
 
NN is voor het derde achtereenvolgende jaar koploper in de jaarlijkse Tax Transparency Benchmark, gepubliceerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De benchmark rangschikt 77 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op de mate van transparantie die zij bieden over belastingen en de kwaliteit van het fiscaal bestuur dat zij laten zien.
 
Het hele jaar door zijn we onze gemeenschappen blijven steunen via verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden. Zo deelden experts van NN Polen hun kennis op het gebied van user experience design en ondersteunden zij de ontwikkeling van een virtual realitybril voor kinderen met kanker. Tijdens medische ingrepen gebruiken jonge patiënten een VR-bril, die hen helpt stress tijdens de behandelingen te verminderen. NN Roemenië is een partnerschap aangegaan met de kinderhartvereniging (Asociatia Inima Copiilor). Wij hebben geïnvesteerd in de uitbreiding van de afdeling cardiochirurgie van het Marie Curie-ziekenhuis in Boekarest en hebben een platform ontwikkeld waarop burgers via sms kunnen doneren, waarbij de donaties worden verdubbeld totdat het benodigde bedrag voor de uitbreiding van de medische eenheid is bereikt. De totale bijdragen van NN Group aan zijn gemeenschappen stegen tot 8,0 miljoen euro in 2021, met inbegrip van meer dan 13.500 uren vrijwilligerswerk en meer dan 6,2 miljoen euro aan cashdonaties.”

U kunt HIER het volledige rapport inlezen
Geplaatst op 18-02-2022

Volgende >


Share on: