Nederland scoort matig in Europese analyse van letsel op de werkplek

Letsel op de werkplek is een betreurenswaardig voorval en komt vaker voor dan we denken. Uit de laatste statistieken van Eurostat blijkt dat Europeanen meer dan 3,4 miljoen niet-dodelijke verwondingen op hun werkplek hebben opgelopen. Claims.co.uk heeft de laatste gegevens van Eurostat geanalyseerd om vast te stellen in welk Europees land verwondingen op de werkplek het meest voorkomen.

 
 • Claims.co.uk heeft ontdekt dat Portugal het land is met de meeste arbeidsongevallen, met 2.848 arbeidsongevallen per 100.000 werkende Portugezen.
 • Frankrijk staat op de tweede plaats, met 2.822 ongevallen op het werk per 100.000 werkende personen.
 • Spanje staat op de derde plaats, met 2.491 ongevallen per 100.000 werkenden in het land.
 • Luxemburg (2.482 per 100.000).
 • Duitsland (2.133 per 100.000) en Zwitserland (2.079 per 100.000) behoren tot de andere Europese landen, met meer dan 2.000 letselgevallen op het werk per 100.000 werkenden en staan respectievelijk op de vierde, vijfde en zesde plaats.
 • Interessant is dat Nederland op de 14e plaats staat.
 • Er zijn 1.055 arbeidsongevallen per 100.000 Britse werknemers.

Spotlight - Nederland:
 • Voor verwondingen en oppervlakkige verwondingen op het werk (98 per 100.000) staat Nederland op de 24e plaats in Europa.
 • Voor botbreuken op de werkplek (95 per 100.000) staat Nederland op de 15e plaats in Europa.
 • Voor dislocatie-, verstuiking- en verrekkingenletsels op het werk (356 per 100.000) staat Nederland op de 8e plaats in Europa.
 • Voor traumatische amputaties (verlies van lichaamsdelen) op het werk (12 per 100.000) staat Nederland op de 3e plaats in Europa.


Klik hier voor de volledige dataset, met algemene cijfers over letsel op het werk en cijfers over specifieke soorten/categorieën van letsel op het werk voor alle 30 Europese landen.

Sasha Quail, Business Manager bij Claims.co.uk, zegt over het onderzoek:
"Het oplopen van een verwonding op het werk kan zeer stressvol zijn, vooral omdat het een scenario is dat niet velen van ons zich ooit voorstellen, totdat het gebeurt. Uit dit onderzoek blijkt dat letsel op het werk in sommige Europese landen zeker vaker voorkomt dan in andere.

Daarom wordt werknemers aangeraden bepaalde maatregelen te nemen als zij op hun werkplek letsel oplopen:

 • Lees de richtlijnen - Bekijk elke drie tot zes maanden de gezondheids- en veiligheidsdocumenten die uw werkgever heeft verstrekt om uw geheugen op te frissen over de beste praktijken.
 • Maak foto's - Als het mogelijk is, gebruik dan uw smartphone om foto's te maken van uw verwonding en van relevante aspecten op de werkplek die volgens u tot uw verwonding hebben geleid.
 • Zorg voor ooggetuigenverklaringen - Vraag ooggetuigen bij een arbeidsongeval om een gedetailleerd schriftelijk verslag van wat zij hebben gezien en om hun contactgegevens.
 • Volg de formele procedures - U of iemand anders (als u dat niet kunt) moet het incident aan uw werkgever melden en ervoor zorgen dat het wordt opgenomen in het 'ongevallenboek' van het bedrijf. Als dit niet mogelijk is, moet je het op zijn minst melden aan een senior collega, zodat er een formeel verslag van het incident is.
 • Beoordeel de situatie - Gezien eventuele foto's of getuigenverklaringen, kunt u van mening zijn dat uw werkgever geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan uw letsel. In dat geval kunt u deskundig juridisch advies inwinnen om een zaak van nalatigheid van de werkgever aan te spannen.

Onderzoek Eurostat en analyse Claims.co.uk
 1. Claims.co.uk analyseerde de gegevens van Eurostat voor 2019 (de meest recente beschikbare gegevens - vrijgegeven op donderdag 20 januari 2022) over ongevallen op de werkplek in 30 Europese landen.
 2. IJsland werd uitgesloten van het onderzoek omdat er geen gegevens beschikbaar waren.
 3. Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Kazachstan, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Rusland, San Marino, Servië, Turkije en Oekraïne werden ook uitgesloten, omdat Eurostat geen gegevensdekking biedt voor deze geselecteerde Europese landen.
 4. Claims.co.uk verzamelde de algemene cijfers over arbeidsongevallen per Europees land en ook een uitsplitsing van de cijfers naar type letsel: wonden, oppervlakkige letsels, botbreuken, ontwrichtingen, verstuikingen, verrekkingen en traumatische amputaties (verlies van lichaamsdelen).
 5. Alle letselcijfers van Eurostat hadden betrekking op niet-fatale letsels, d.w.z. werknemers die vier of meer dagen hebben gemist als gevolg van hun letsel op de werkplek.
 6. Vervolgens gebruikte Claims.co.uk bevolkingsgegevens van de Wereldbank en gegevens over het percentage van de bevolking in de werkende leeftijd van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om het geschatte aantal mensen in de werkende leeftijd in elk van de 30 geanalyseerde Europese landen vast te stellen.
 7. Claims.co.uk gebruikte vervolgens de procentuele werkgelegenheidscijfers van de OESO om het aantal werkenden in de werkende leeftijd te berekenen.
 8. De OESO had geen werkgelegenheidscijfers voor 2019 voor Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Malta en Roemenië - de werkgelegenheidscijfers voor 2019 voor deze respectieve Europese landen werden in plaats daarvan verkregen van Tradingeconomics.com.
 9. De cijfers voor 2019 van de bevolking, het percentage (%) van de bevolking in de werkende leeftijd en het percentage van de arbeidsparticipatie werden gebruikt voor een eerlijke beoordeling ten opzichte van de cijfers voor 2019 van de ongevallen op de werkplek. Op die manier werden ook de door COVID-19-veroorzaakte schommelingen in de werkgelegenheid vermeden.
 10. Gebruikmakend van de cijfers m.b.t. de totale ongevallen op de werkvloer en de totale werkenden, berekende Claims.co.uk het percentage arbeidsongevallen per 100.000 werkenden.
 11. De 30 Europese landen werden vervolgens gerangschikt van hoog naar laag op basis van het aantal arbeidsongevallen per 100.000 werkenden.
 12. De statistiek van 3,4 miljoen (3.467.132) niet-dodelijke arbeidsongevallen van Eurostat heeft betrekking op het totale niet-dodelijke letsel dat werknemers in 30 Europese landen (alle Europese landen die in de gegevens/resultaten tabel worden weergegeven) in 2019 hebben opgelopen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk).
 13. Alle datasets die voor het Verenigd Koninkrijk zijn gebruikt, waren van 2018, aangezien er voor het Verenigd Koninkrijk geen gegevens over 2019 beschikbaar waren.
 14. Alle gegevens voor het onderzoek zijn verzameld op woensdag 16 februari 2022 (correct op dat moment, maar kunnen nog veranderen).
Foto: RTimages / Shutterstock
Geplaatst op 24-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: