Eerste schatting storm Corrie geschat op ruim 10 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade aan gebouwen en auto’s door de eerste storm van dit jaar zal uitkomen op ruim 10 miljoen euro, dat blijkt uit een eerste schatting van storm Corrie, door het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars.

Storm Corrie was vooral merkbaar in de kustgebieden, rondom het IJsselmeer en het Waddengebied. Juist in de kustgebieden is men goed voorbereid op storm, waardoor het schadebedrag beperkt bleef. Het Verbond benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade precies zal zijn, omdat dit afhangt van de ingediende schadeclaims bij verzekeraars. Het is een modelschatting, dus er is geen rekening gehouden met specifieke schades, zoals het losgeslagen schip. Het Verbond kan op dit moment geen regionale schattingen doen van de schade door storm Corrie.

“De storm die afgelopen maandag over ons land raasde, bleek minder zwaar. Nederland heeft goed geanticipeerd, mede dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsinstellingen zoals het KNMI en verzekeraars”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Weurding waarschuwt wel dat er ook vandaag nog sprake is van windstoten door het land. “De ervaring leert dat dat tot vervolgschade kan leiden. Dakpannen die maandag door windstoten zijn losgetrild, bomen die al iets ontworteld zijn of ingescheurde takken kunnen vandaag alsnog afwaaien.” 

Goed verzekerd 
Nederlanders zijn doorgaans goed verzekerd tegen schade door flinke windstoten. De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken schade door storm. Dit geldt voor de woning, de inhoud van de woning en voor schuttingen. Woonverzekeraars hanteren vaak wel een eigen risico. Auto’s met een WA-plusverzekering (beperkt casco) of allriskverzekering (casco) zijn verzekerd tegen schade door storm. Ongeveer twee derde van het wagenpark in Nederland heeft zo’n type verzekering.

Vaker noodweer door klimaatverandering
Op basis van toekomstscenario’s van het KNMI is de verwachting dat extreme regen, hagel en droogte door klimaatverandering gaat toenemen. En extreem weer zorgt voor steeds meer schade aan huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Bijna de helft van alle weerschade in ons land wordt veroorzaakt door storm. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor van het Verbond die de jaarlijkse schade weergeeft door extreem weer, verdeeld naar weersextremen zoals storm, hagel, neerslag en vorst in de totale schade aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen.  

Lees hier preventietips om stormschade zoveel mogelijk te voorkomen.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 01-02-2022

Volgende >


Share on: