Valse eurobiljetten in Nederland blijft stabiel, wereldwijd een daling te zien

In 2021 zijn in Nederland 26.100 valse eurobiljetten uit de circulatie gehaald. Dit aantal is ongeveer hetzelfde als in 2020. Wereldwijd is er een daling van 25% ten opzichte van 2020 en zijn er totaal 347.000 valse eurobiljetten aangetroffen.

De kans op het aantreffen van een vals biljet is klein in vergelijking met de 28 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn. In Nederland is het 50 eurobiljet nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar sinds 2015 is het aantal ervan verder gedaald. Deze daling is in de laatste twee jaar verder gedaald door het afnemend gebruik van contant geld aan de kassa door corona.

In 2021 is het aantal vervalste biljetten van 20 euro wel iets toegenomen. Dat geldt ook voor de aangetroffen valse biljetten van 200 euro. De biljetten van 200 euro betrof vervalsingen van een lage kwaliteit die goed te herkennen waren omdat ze geen, tot een zeer beperkte, imitatie van de echtheidskenmerken hadden. Dit geeft het belang aan om bankbiljetten bij acceptatie altijd te controleren. Dat kan makkelijk door bijvoorbeeld het watermerk en hologram te checken. Informatie over echtheidscontrole is te vinden op de de DNB-webpagina. Goede controle zorgt dat verdachte biljetten snel kunnen worden opgespoord en hiermee wordt voorkomen dat criminelen vrijuit met valse biljetten betalen en de ontvangende partijen met de financiële schade worden geconfronteerd. Winkeliers gebruiken daartoe steeds vaker ECB gecertificeerde detectieapparaten.
 

Jaarlijks aangetroffen valse eurobiljetten
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nederland 47.200 43.200 38.900 38.900 25.500 26.100
Wereldwijd* 684.000 694.000 563.000 559.000 460.000 347.000
*Bron: Persbericht Europese Centrale Bank
Geplaatst op 28-01-2022
Share on: