Stichting Savage ziet stijging vuurwerk gerelateerde incidenten

Stichting Salvage is op 31 december 2021 en op 1 januari 2022 in totaal 77 keer uitgerukt. Dit is een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar.

Totale aantal meldingen
Stichting Salvage is de afgelopen jaarwisseling voor 77 meldingen uitgerukt. [1] Dit is een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar, ondanks het vuurwerkverbod dat net als vorig jaar, ook dit jaar van kracht was.

Vuurwerk gerelateerde meldingen
De stijging van de Salvagemeldingen is vooral terug te zien in het aantal vuurwerk gerelateerde schades, welke dit jaar beduidend hoger uitvielen. Zo zijn er deze jaarwisseling 33 Salvage-uitrukken geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, dit is 43% van de totale hoeveelheid meldingen. Vorig jaar lag dit percentage op 20%.

Soort branden
Het merendeel van de meldingen bestond uit 35 kleine branden. Gevolgd door 29 middel branden, 5 grote branden, 2 zeer grote branden (Grip), 4 waterschades en 2 explosies.
Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade-omvang. Wanneer we kijken naar de schade-omvang, zien we dat dit in 84% van de meldingen om particuliere objecten ging, waarvan er 3 totaal verliezen waren.

Voorlopige cijfers 2021
Stichting Salvage heeft het jaar 2021 afgesloten met in totaal 5.349 meldingen. Vooralsnog is er daarbij sprake van 2689 belendende panden die daardoor schade hebben opgelopen. Dit aantal kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle meldingen zijn afgerond. Het aantal objecten in 2021, waar Salvage hulp heeft verleend, komt in totaal op 8038. Stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2020 is 7,3%. De overige cijfers over het jaar 2021 worden binnenkort bekend gemaakt via www.stichtingsalvage.nl.

Stichting Salvage
Stichting Salvage is opgericht in 1987 en helpt, namens de brandverzekeraars, gedupeerden die schade hebben aan hun woning of bedrijfspand (gebouw) door brand, blikseminslag, explosie, water, storm en/of aanrijding. De taak van Salvage bestaat uit:
  • Aandacht (zorg voor gedupeerden);
  • Actie (schade beperkende maatregelen);
  • Advies (ondersteunen/helpen zicht krijgen op verdere proces).
De hulp is tot aan de eerstvolgende werkdag, waarna de betreffende verzekeraar het overneemt.


In onderstaand overzicht wordt het totale aantal meldingen gedurende de jaarwisselingen van de afgelopen jaren weergegeven.


[1] Stichting Salvage wordt door de brandweer alleen opgeroepen voor branden in woningen en bedrijfspanden waarbij de gedupeerde direct hulp nodig heeft. Cijfers van de brandweer zijn dus niet vergelijkbaar met de cijfers van Stichting Salvage.
Geplaatst op 03-01-2022

< VorigeVolgende >


Share on: