Inter-Focus ondertekent samen met tien werkgevers Charter Diversiteit

Intercultureel arbeidsdeskundigbureau Inter-Focus heeft samen met tien werkgevers, waaronder geneesmiddelenproducent MSD, AstraZeneca en de Radboud Universiteit Nijmegen, het 'Charter Diversiteit' ondertekend tijdens een evenement van de Sociaal Economische Raad (SER). De Charter is de drijvende kracht achter diversiteit en inclusie met 360+ ondertekenaars.

Foto: Leyla de Mos (directeur dienstverlening) en Ethem Emre, Inter-Focus

Op 18 november 2021 vond deze ondertekening plaats. Oprichter van Inter-Focus, Ethem Emre benadrukt dat hij hoopt dat deze ondertekening opnieuw een stimulans is voor werkgevers om goed om zich heen te blijven kijken naar jonge, talentvolle, niet-westerse professionals en deze te enthousiasmeren om bij hen aan de slag te gaan. De ondertekening geldt voor alle onderdelen van de Letna Holding, waar ook Randstad Personenschade onder valt.

'War on talent'
Arbeidsdeskundigbureau Inter-Focus biedt in opdracht van verzekeraars, belangenbehartigers, arbodiensten en werkgevers diensten aan voor re-integratie, bemiddeling, arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching. Als onderdeel van de deelname aan het SER-initiatief wil Inter-Focus een bijdrage leveren aan het uitvoeren van het diversiteitsbeleid van SER en zijn partners. "De toekomst van diversiteit biedt immers perspectief voor maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, tekorten op de arbeidsmarkt en de 'war for talent'", besluit Emre.

Naast AstraZeneca sloten de Bond van Adverteerders, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, LETNA Holding, het moederbedrijf van Inter-Focus, Motivaction, MSD Nederland, Nielsen, de Radboud Universiteit Nijmegen en Scania Production Zwolle zich aan bij het Charter en benadrukten meer werk te maken van diversiteit en inclusie op hun eigen werkvloer. Hiermee groeit het aantal Charterondertekenaars naar bijna 350.

Tijdens de bijeenkomst is het nieuwe Charterdocument Leeftijdsdiversiteit gepresenteerd. Want een mix van jong en oud op de werkvloer draagt bij aan betere bedrijfsresultaten, mits deze goed wordt gemanaged. In de realiteit komen er nog steeds knelpunten naar voren: bij jongeren vooral een vaak onzeker dienstverband en minder doorgroeimogelijkheden; bij ouderen met name negatieve beeldvorming die het vinden van (nieuw) werk belemmert. Het Charterdocument biedt concrete inzichten voor effectief beleid, zoals het betrekken van jong en oud bij het opstellen van vacatures en het verbeteren van de beeldvorming door het gebruik van rolmodellen.
Bron: Inter-Focus
Geplaatst op 30-11-2021

< VorigeVolgende >


Share on: