Een verkeersongeval kan een grote impact hebben

Ofschoon het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop in de afgelopen 10 jaar is gedaald, zijn er nog veel ongevallen op de Nederlandse wegen. Elk jaar zijn er ruim 425.000 mensen betrokken bij een ongeluk, waarvan een kwart spoedeisende hulp nodig heeft en ruim 600 mensen overlijden. De meeste verkeersdoden zijn bij automobilisten en fietsers te betreuren

Gevolgen verkeersongeval dikwijls groot
Uit een meerjarenonderzoek blijkt dat een verkeersongeval een grote impact heeft op slachtoffers. Bijna de helft van de slachtoffers heeft lichamelijke en psychische problemen. Bij 15 procent wordt werken een probleem of zelfs onmogelijk, wat leidt tot financiële problemen. Een verkeersongeval kan gevolgen hebben voor de rest van je leven zowel materieel als immaterieel. 

Verzekering dekt de schade
Bij automobilisten is er de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Vanuit die verzekering kunnen slachtoffers de schade vergoed krijgen na een toegekende aansprakelijkheid. Bij verkeersongevallen is er een verjaringstermijn van drie jaar. Dit betekent dat binnen die periode een schadeclaim moet worden ingediend. Bij materiele schade is de schade volgens objectieve maatstaven te berekenen. Schade aan het voertuig, ziekenhuis-, zorgnota’s en inkomensderving zijn veelvoorkomende schadeposten. Voor het aangedane leed zijn er andere normen.

Juridische bijstand door letseladvocaat
Veel problemen openbaren zich pas na enige tijd. Het gaat dan om langdurige lichamelijke klachten en mogelijk blijvende invaliditeit. Ook zijn klachten dikwijls moeilijk bewijsbaar. Een whiplash bijvoorbeeld is lastig aan te tonen, maar heeft wel ernstige gevolgen voor het slachtoffer als de klachten blijven voortduren. In de meeste situaties verdwijnen de klachten binnen een periode van 12 maanden, maar de klachten kunnen ook chronisch worden. In dit soort situaties is een advocaat bij letselschade nodig, omdat de verzekeraar niet altijd bereid zal zijn om smartengeld te vergoeden. Uiteindelijk zal de rechter een bedrag vaststellen.

De rechter zal veelal de richtlijnen volgen die door de Letselschaderaad zijn opgesteld voor vergoedingen van schadeposten. Naast de vergoedingenlijst heeft de Raad ook per 2021 een keurmerk voor partijen die slachtoffers begeleiden. Het geeft een waarborg voor deskundige en professionele hulp.
Geplaatst op 24-11-2021


Share on: