Verkoop portefeuille van gesloten levensverzekeringen NN Insurance Belgium

NN Group maakt vandaag bekend dat dochteronderneming NN Insurance Belgium de intentie heeft om een portefeuille van gesloten levensverzekeringen te verkopen aan Athora Belgium.

De closed book portefeuille bestaat uit levensverzekeringspolissen die niet langer worden verkocht en vertegenwoordigt ongeveer 3,3 miljard euro aan activa en passiva. De voorgenomen overeenkomst heeft geen impact op de diensten en garanties die NN aan zijn polishouders verleent.

De transactie zou de IT-structuur van NN Belgium verder vereenvoudigen, waardoor NN Belgium zich volledig kan richten op de uitvoering van zijn succesvolle strategie om zijn beschermings- en pensioenactiviteiten verder uit te bouwen, voortbouwend op zijn sterke distributienetwerk op de Belgische markt.

Verwacht wordt dat de transactie bij afronding een positieve impact van ongeveer 1%-punt zal hebben op de Solvency II-ratio van NN Group. 

De voorgenomen transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder het verkrijgen van de noodzakelijke goedkeuringen van toezichthouders en mededingingsautoriteiten en de raadpleging van de ondernemingsraad van NN Belgium. Afronding van de voorgenomen transactie wordt verwacht tegen medio 2022.
Geplaatst op 08-10-2021

Volgende >


Share on: