Webinar bestuurdersaansprakelijkheid en de WBTR

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Naar aanleiding daarvan organiseert de Federatie van Assurantieclubs op 22 juni a.s. het webinar ‘#FvActueel: bestuurdersaansprakelijkheid en de eisen van de WBTR per 1 juli 2021’. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontvangt Kathelijne Baetsen, advocaat/partner van Stadermann Luiten Advocaten, en Bjorn van der Poel, manager bestuurdersaansprakelijkheid bij Markel Insurance.

Bestuurdersaansprakelijkheid speelt voor alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders een steeds belangrijk wordende rol. Dat is niet alleen bij professionele verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, maar ook bij non-profit organisaties; zelfs als de bestuurder of toezichthouder geen (vrijwilligers)vergoeding ontvangt voor zijn of haar rol als bestuurder of toezichthouder.

 

Al jaren worden er over bestuurdersaansprakelijkheid de volgende twee vragen gesteld:

 • Waarom zou u risico willen lopen om in uw privévermogen te worden aangesproken indien u in uw vrije tijd als vrijwilliger de lokale vereniging of stichting aan het helpen bent?

 • Waarom zou u – als vereniging/stichting – niet alle vrijwilligers beschermen tegen mogelijke claims in hun privévermogen?

 

Zelfs als een bestuurder niets te verwijten valt, kunnen de juridische kosten behoorlijk oplopen. Daarom zijn er bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. De gedachte dat – mocht er onverhoopt een claim in privé worden ingesteld – er een professionele partij is die niet alleen deze kosten draagt maar ook de begeleiding biedt bij het voeren van verweer en het afwikkelen van de claim, kan de nodige rust en comfort bieden.

 

Nieuw: de WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 ingaat, verduidelijkt en verscherpt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De nieuwe wet sluit zo veel mogelijk aan bij de bestaande regels voor de NV/BV in het Burgerlijk Wetboek. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

 

Bij faillissementssituaties is er een extra risico is voor bestuurders en commissarissen van niet-commerciële stichtingen en verenigingen. Veel organisaties zullen mogelijk hun statuten en reglementen moeten aanpassen aan de nieuwe wet. Sowieso is het belangrijk om alert te zijn op de nieuwe regels en deze bij een eerstvolgende vergadering van het bestuur/de RvT te agenderen.

 

Webinar van de Federatie van Assurantieclubs

In het webinar dat start om 16:30 uur worden onderstaande vragen/onderwerpen behandeld:

 • Wat houdt de WBTR in?

 • Wanneer is een bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk jegens de rechtspersoon waarvan hij bestuurder/toezichthouder is of jegens schuldeisers van die rechtspersoon?

 • Wat is de rechtsregel?

 • Wat volgt uit de jurisprudentie?

 

Door voorbeelden uit de praktijk zullen kijkers naar het webinar praktische handvatten krijgen.

Meer informatie is hier te vinden.
 

Voor wie?

Dit webinar is met name bedoeld voor de adviseur van zakelijke klant die verenigingen, stichtingen BV’s en NV’s (MKB) en VVE’s in de boeken hebben. Maar ook voor adviseurs die particuliere klanten goed willen informeren of adviseren over de nieuwe wet WBTR en waar zijn klant op moet letten.

 

Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs: “In een uur weet je wat er speelt in bestuursdersaansprakelijkheidsland. En weet je hoe te handelen bij signalen van organisaties en bestuurders, want ‘bestuurdersaansprakelijkheidsrisico, ... dat geldt toch niet voor mij?’ is een fabel”.

 

Aan tafel

Kathelijne Baetsen is advocaat/partner van Stadermann Luiten Advocaten. Al 20 jaar is zij gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij treedt met name op voor verzekeraars: “De invoering van de WBTR is een goed moment om na te denken over de risico’s die bestuurders en toezichthouders van stichtingen, verenigingen en coöperaties lopen en hoe die risico’s beperkt kunnen worden.”

 

Bjorn van der Poel is manager bestuurdersaansprakelijkheid bij Markel Insurance. Al 12 jaar is hij gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid. “De WBTR zorgt voor verhoogde verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen, stichtingen en coöperaties, desondanks zien wij vooralsnog geen aanleiding om onze acceptatie aan te scherpen.”

 

De ‘dagvoorzitter’ van het webinar is Bert Sonneveld. Hij is voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs en heeft brede ervaring in de financiële dienstverlening (Allianz, directeur FFP en de laatste 5 jaar Manager Marketing & Acceptatie bij de Vereende): “Het is een belangrijk voor financieel adviseurs om goed op de hoogte te zijn met wat er speelt op voor – zakelijke, non-profit en particuliere – klanten. Als Federatie willen we het permanent actueel van de leden van assurantieclubs ondersteunen. Vandaar dat dit een mooi en actueel onderwerp is voor dit webinar”.

 

Alle leden van de aangesloten assurantieclubs en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om de uitzending te bekijken. Ook niet-leden zijn welkom. Aan niet-leden vragen we alleen of de besturen van assurantieclubs hen mogen benaderen met de vraag om lid te worden.


Aangesloten assurantieclubs
Deze assurantieclubs zijn aangesloten bij de Federatie:

 • Assurantie Club Zeeland (ACZ)

 • EFD Noord

 • FDG (Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland)

 • FDON (Vereniging voor Financieel Dienstverleners Oost-Nederland)

 • FiDiB (vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant)

 • FiDiZ (Vereniging van Financiële Dienstverleners Zwolle en Omstreken)

 • GSFD (Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening)

 • LAC Zuid Vereniging van financiële dienstverleners

 • VPV Rotterdam

 

Geplaatst op 01-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: