De top 100 belangrijkste spelers in de financiële adviessector

Voor de tweede maal vindt publicatie plaats van de top 100 belangrijkste spelers in de financiële adviessector. Het overzicht is samengesteld door het Ratinginstituut Financiële Dienstverlening (RiFD), in samenwerking met Oostdam & Partners. De lijst geeft inzicht in de personen die (mede) bepalend zijn voor de huidige staat en de toekomst van de intermediaire bedrijfstak.

De Top 100 laat zien welke personen de grootste belangen vertegenwoordigen in de adviesmarkt voor verzekeringen en hypotheken. De ranking is gebaseerd op een puntensysteem. Leidend is het aantal FTE binnen de ondernemingen waarin de persoon in kwestie een leidinggevende rol vervult, maar daarop zijn diverse correctiefactoren toegepast. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in het rapport. 


Dit rapport bevat naast het volledige overzicht aparte paragrafen over de drie jongste mensen in de Top 100, de drie oudste personen en de drie hoogst genoteerde vrouwen. De jongste persoon is 35 jaar, de oudste 70. De hoogst genoteerde vrouw vinden we terug op plaats 12 in de ranking. 


Grote verschuivingen 
De nieuwe Top 100 kent veel wisselingen ten opzichte van de eerste publicatie, november 2019. Het overzicht maakt de enorme verschuivingen zichtbaar die zich momenteel in de sector voordoen. Deze worden gevoed door fusies en overnames. Zo bestaat bijna een derde van de lijst uit nieuwe gezichten. Alleen al de top-10 telt vijf nieuwkomers. De nieuwe nummer 1 is wel een bekend gezicht: Henri Veldsink van de Veldsink Groep. Hij is één plaatjes opgeschoven. 

De lijst is actueel. Bij de samenstelling ervan is rekening gehouden met fusies en overnames tot en met 1 juni 2021.
De op 8 juni bekendgemaakte fusie tussen Voogd Groep en Heilbron Groep is nog niet in het overzicht verwerkt. Momenteel vinden in de adviesmarkt vrijwel dagelijks nieuwe overnames en consolidaties plaats. Het effect daarvan zal weer zichtbaar zijn in de top 100 die RiFD en Oostdam & Partners in het voorjaar van 2022 zullen publiceren.


Top 100 belangrijkste spelers in de financiële adviessector.

Geplaatst op 09-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: