Verzekeraars verwachten dat massaal sneltesten een rol gaat spelen

Verzekeraars verwachten dat massaal sneltesten een rol gaat spelen bij COVID-19 en toekomstige pandemieën. Volgens verzekeraars is nog onbekend in hoeverre werkgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schadeclaims in verband met COVID-19 op de werkplek en verwachten dat massaal sneltesten deel kan gaan uitmaken van een nieuw tijdperk. De Britse regering neemt het voortouw door grote werkgevers zoals Royal Mail en Tate & Lyle Sugars aan te moedigen goedkope sneltestkits in te zetten.

De Association of British Insurers (ABI) meldt dat de branche er bij klanten al op aandringt om rekening te houden met de corona crisis en de officiële richtlijnen. De in Duitsland gevestigde verzekeraar Allianz onderstreept:  "Wij zullen alle overheidsrichtlijnen volgen inzake isolatie- en/of testregimes voor medewerkers die COVID-19 vermoeden of nauw contact hebben gehad met personen die COVID-19 hebben. Dit beschermt onze klanten, hun personeel en het grote publiek".
 

Sneltestkits moeten worden overwogen als verzekeraars de aansprakelijkheid van werkgevers herzien nu er een juridisch grijs gebied is tijdens de pandemiel. De ABI: "Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering op de werkplek, die op enkele uitzonderingen na wettelijk verplicht is, dekt de wettelijke aansprakelijkheid van een werkgever voor letsel, ziekte en overlijden van werknemers op de werkplek of in verband met hun werktaak, terwijl publieke aansprakelijkheid de wettelijke aansprakelijkheid jegens het publiek dekt. Oorzakelijk verband (de schade werd veroorzaakt op de werkplek) en nalatigheid (schending van de zorgplicht door het bedrijf) moeten in het algemeen worden aangetoond om met succes een vordering tegen een bedrijf in te kunnen zetten en wij weten nog niet hoe de rechtbanken deze met betrekking tot Covid-19 zullen interpreteren."
 

Massaal testen zal ook een rol gaan spelen in medische verzekeringen volgens Laura J Hay, Global Head of Insurance bij KPMG International: "De belangrijkste kwestie is het in de meeste landen mogelijk maken van sneltestkits voor individuen, met name mensen in kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen of mensen met onderliggende gezondheidsaandoeningen, in het bijzonder gecompromitteerde immuunsystemen. In de meeste landen zijn deze tests gratis (verstrekt door de overheid) of worden de kosten kwijtgescholden door zorgverleners en/of zorgverzekeraars."
 

De World Nano Foundation en pandemiedeskundigen zeggen dat regelmatig gebruik van massa sneltesten de manier is om COVID-19, zijn varianten, en toekomstige virussen te verslaan. Het kan helpen bij het lokaliseren van virusgevallen, waardoor de kans op overdracht afneemt en mensen zich op hun werk veiliger voelen. 
 

Nu de vaccinatie wordt opgevoerd, is het zaak de economieën weer op gang te krijgen met behulp van sneltests als een systeem voor vroegtijdig waarschuwen ter bescherming tegen nieuwe en toekomstige uitbraken. De eenvoudig te vervaardigen sneltests, waarbij gebruik wordt gemaakt van recente doorbraken op het gebied van de nanotechnologie, hebben een duizendvoudige toename van de doeltreffendheid en nauwkeurigheid van de tests aangetoond. De sneltestkits kunnen een positief resultaat opleveren, zelfs wanneer er minder virale antigenen in het monster aanwezig zijn, en zijn van vitaal belang voor het opsporen van asymptomatische personen en 'superverspreiders'.
 

Wat volgens velen een doorbraak betekent in het voorkomen van verdere lockdowns, zijn de sneltestkits die door de Britse regering zijn ingezet voor huis-aan-huislevering (zij hebben zich verzekerd van meer dan 400 miljoen van dergelijke kits) om het virus te onderdrukken en om de vrees weg te nemen voor de Zuid-Afrikaanse variant die in delen van het land is uitgebroken. Andere landen, waaronder de VS, Canada, Japan, Frankrijk en Hongarije, alsmede bedrijfstakken zoals de amusementsindustrie, de luchtvaart, de reissector en de energiesector, passen deze strategie voor snelkits al toe.
 

Innova Medical, 's werelds grootste fabrikant van sneltestkits, voert de productie op van de huidige 10 miljoen kits per dag tot 50 miljoen tegen het voorjaar, en bevestigt ook dat zijn COVID-19-product de blijkbaar besmettelijker Britse (Kent), Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten kan opsporen.
 

"Aangezien deze gevaarlijke stammen tekenen van verhoogde overdraagbaarheid in gemeenschappen vertonen, vereist het wereldwijde inspanning om COVID-19 uit te roeien door frequent, massaal goedkope testen in te zetten die deze opkomende stammen kunnen opsporen," volgens Daniel Elliott, President en CEO van Innova Medical Group. Elliot voegde eraan toe dat talrijke studies aantonen dat goedkope sneltests een belangrijk instrument zijn om besmettelijke mensen snel te identificeren, zelfs wanneer ze misschien geen COVID-19 symptomen hebben. Dit is niet mogelijk met tragere, duurdere, gecentraliseerde labo-gebaseerde tests.
 

Naar verluidt overwegen de amusements- en sportindustrieën een ‘dagpas’-testaanpak met gebruikmaking van sneltestkits, net zoals temperatuurcontroles die worden uitgevoerd bij mensen die tussen de openingsuren gebruik maken van restaurants en pubs. Speciale gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie voor COVID-19, David Nabarro, had deze aanpak al voorgesteld: "We zien al het massale testen bijvoorbeeld om vliegtuigen vrij te houden van mensen met  COVID of het toezicht bij grote evenementen."
 

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford ontdekten dat de gevoeligste sneltestkits van de Britse regering 83-90% van alle besmettelijke gevallen van COVID-19 opspoorden. Het VK heeft tot nu toe meer dan 1,5 miljard pond in deze testkits geïnvesteerd.

Oxfords Regius Professor in de Geneeskunde, Sir John Bell, onderstreepte het voordeel van deze tests door besmettelijke mensen uit risicovolle omgevingen te isoleren: "Zo zijn er alleen al in de gezondheidszorg 25.000 gevallen gevonden, waardoor tienduizenden ziektegevallen zijn voorkomen."
 

Tim Peto, hoogleraar geneeskunde, infectieziekten, Nuffield Department of Clinical Medicine, Oxford University ging in op de contrasten tussen PCR (polymerase chain reaction) swabtests en lateral flow kits: "PCR is heel goed om te testen of je het virus hebt of hebt gehad, maar het vertelt je niet of je besmettelijk bent of niet en het andere probleem met de swab-test is dat de uitslag twee dagen duurt. De sneltestkit heeft het enorme voordeel dat het in circa 30 minuten antwoord geeft."
 

Hierdoor wordt onmiddellijke zelfisolatie mogelijk en personen kunnen snel hun contacten waarschuwen, zodat binnen een paar uur een lokale uitbraak kan worden opgespoord. Dit kan niet met de swab (PCR) tests. De World Nano Foundation (WNF) bevordert de gezondheidszorgtechnologie en voorspelt dat massaal testen van belang zijn voor de toekomstige bescherming tegen pandemieën.
 

Mede-oprichter Paul Sheedy van de non-profitorganisatie: "Ons onderzoek laat zien hoe de diagnostische technologie in de gezondheidszorg zal verschuiven naar een meer gedecentraliseerd communautair model voor vroegtijdige interventie, tegen potentiële epidemieën en pandemieën. Onze eigen COVIDlytics™-modellering toont aan dat een intensieve frontlijncampagne van 'testen om te onderdrukken' met behulp van sneltestkits die voor iedereen beschikbaar zijn, vroegtijdige opsporing en onmiddellijke isolatie mogelijk maakt, waardoor de noodzaak van lockdowns afneemt.

Onze simulatie brengt in kaart hoe opeenvolgende dagelijkse tests gedurende drie dagen besmettelijke mensen snel kunnen identificeren en isoleren. Wekelijkse tests kunnen dan een laag besmettingspercentage in stand houden, zelfs in een grote populatie. 

Een ander belangrijk punt dat sommige deskundigen tot nu toe over het hoofd hebben gezien, is dat sneltestkits van hoge kwaliteit zijn maar niet bedoeld voor mensen die al COVID-19 symptomen hebben; het gaat er juist om dat iedereen zich regelmatig laat testen om te controleren of ze niet besmettelijk zijn. Deze eenvoudige tests, die naast vaccins en andere preventieve methoden worden gebruikt, zijn ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en vormen een essentieel onderdeel in het verslaan van het viris.

Er zijn nog meer nieuwe technologieën op komst die een centrale rol zullen gaan spelen in de strijd om de wereld te beschermen tegen pandemieën en de gezondheidszorg van de toekomst. We hebben al gezien hoe gevaarlijk het is om niet op onze hoede te zijn voor nieuwe virale dreigingen." 

De Spaanse griep sloeg toe in 1918 en doodde tot 50 miljoen mensen in vier golven, waarvan de laatste twee het dodelijkst waren omdat de waarschuwingen voor de volksgezondheid niet werden opgevolgd. Sheedy voorspeld een revolutie in de gezondheidszorg na de COVID, waarbij de investeringen in de sector naar verwachting met bijna 50% per jaar zullen toenemen tot een markt die tegen 2027 1,333 biljoen dollar zal zijn (bron: pitchbook investment monitoring januari 2021). Deze versnelling toont aan dat algemeen wordt erkend dat de wereld zich de menselijke en economische kosten van een nieuwe pandemie niet kan veroorloven.
 
Een deel van het kapitaal om die fenomenale groei te financieren zou afkomstig kunnen zijn van het alternatieve beleggingsfonds Pandemic Protection van het Vector Innovation Fund in Luxemburg, dat zich richt op het beperken van het effect van langetermijncovid-19 en het behoeden voor toekomstige pandemieën, terwijl het effect op de wereldeconomie, de gezondheidszorg en de paraatheid tot een minimum wordt beperkt.
 
Bron: World Nano Foundation
Geplaatst op 05-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: