Jaarverslag BAM: verliesgevend 2020

Ondanks het positieve resultaat in de tweede helft van 2020 rapporteert BAM over het hele jaar een nettoverlies van 122 miljoen euro, voornamelijk door Covid-19 en het verlies van 110 miljoen euro bij BAM International.

Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep

Na het teleurstellende eerste halfjaar boekte Koninklijke BAM Groep over de tweede helft van 2020 een gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van €168 miljoen, ondersteund door €118 miljoen van de BAM PPP-transactie.

Over het gehele jaar rapporteert BAM een nettoverlies van €122 miljoen, voornamelijk door Covid-19 en het verlies van €110 miljoen bij BAM International. Behalve bij Bouw en Vastgoed in Nederland, en bij BAM PPP, stelt de operationele prestatie niet tevreden. De uitvoering van het in september aangekondigde kostenbesparingsprogramma van €100 miljoen ligt op schema. In het tweede halfjaar was er een verdere verbetering van de kaspositie en de orderportefeuille. De nieuwe strategie voor 2021-2023 zal leiden tot een kleiner maar winstgevend en voorspelbaar bedrijf en tegelijkertijd een duurzaam platform creëren voor toekomstige groei. BAM komt te zijner tijd met de verwachting voor 2021.


Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep: "De resultaten van BAM over vorig jaar vormen geen afspiegeling van het onderliggende potentieel van de Groep. Vooral Covid-19 hing in 2020 als een schaduw boven onze markten, bedrijven, opdrachtgevers en collega's, en blijft oorzaak van onzekerheid in onze markten. Ik ben erg onder de indruk van de wijze waarop onze medewerkers op deze uitdaging hebben ingespeeld door onze activiteiten aan te passen, onze veerkracht te behouden en onze samenleving te ondersteunen. 


Vanuit operationeel perspectief hebben onze Nederlandse activiteiten in Bouw en Vastgoed en van BAM PPP een goede bijdrage geleverd in 2020. Bij onze overige bedrijven is zonder meer ruimte voor verbetering. Het extra verlies van BAM International was teleurstellend; de afbouw vordert en BAM International zal de meeste projecten in 2021 voltooien. Ik ben verheugd, dat wij overeenstemming hebben bereikt over de uitbreiding van ons partnerschap met PGGM Infrastructure Fund, in het belang van beide aandeelhouders. 


Het is goed om te zien dat BAM verdere vooruitgang heeft geboekt op gebieden als digitaal bouwen, innovatie en duurzaamheid. BAM handhaafde zijn plaats op de Climate A-lijst van CDP die begin 2021 werd gepubliceerd, als erkenning voor ons voortdurende streven om onze emissies te verminderen en een netto-positieve impact te bereiken. 


Vandaag presenteren we onze nieuwe strategie voor 2021-2023, ‘Building a sustainable tomorrow’. Met dit plan zal de Groep de activiteitenportefeuille herstructureren en zich concentreren op markten en projecten waar het de bewezen concurrentiekracht kan benutten en kan voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame oplossingen in de bouwsector, terwijl het risicoprofiel van onze projecten aanzienlijk wordt verlaagd. In dienst van onze stakeholders - medewerkers, opdrachtgevers, bouwpartners, toeleveranciers en de samenleving waarin wij opereren – zullen wij de winstgevendheid en voorspelbaarheid van de Groep als klant- en servicegerichte onderneming structureel verbeteren. Als eerste stap liggen we op schema met ons kostenreductieprogramma, met een doelstelling van €100 miljoen per jaar. 


Ik heb er vertrouwen in dat onze nieuwe strategie de basis zal vormen voor een duurzame verbetering van onze operationele en financiële prestaties en zal leiden tot een beter rendement voor onze aandeelhouders. BAM heeft de capaciteiten om de komende jaren een leidende rol te spelen bij het vormgeven van de gebouwde omgeving. Ik kijk er naar uit om deze ambitie in nauwe samenwerking met mijn collega's waar te maken."


Verwachting 2021 
Vooruitkijkend ziet BAM voor 2021 tekenen van marktherstel, hoewel het tempo daarvan per land en sector verschilt, en onzekerheid blijft bestaan als gevolg van Covid-19. BAM zal te zijner tijd een verwachting voor 2021 bekendmaken.

  • Goede resultaten van Bouw en Vastgoed in Nederland, vooral vanuit woningbouw, en van BAM PPP;
  • BAM PPP-transacties droegen €132 miljoen bij aan gecorrigeerd resultaat vóór belastingen over gehele jaar, in de toekomst wordt BAM PPP geclassificeerd als joint venture;
  • Sterk positieve ontwikkeling kasstroom; kaspositie ultimo 2020 €1,8 miljard (inclusief € 400 miljoen kredietfaciliteit);
  • Orderportefeuille gehandhaafd op hoog niveau met aanhoudende focus op balans risico/beloning;
  • Kapitaalratio verbeterd tot 13,4% versus 11,3% in eerste halfjaar, ondersteund door BAM PPP-transactie;
  • Kostenreductieprogramma op schema voor jaarlijkse besparingen van €100 miljoen;
  • Nieuwe strategie 2021-2023: herstructurering portfolio, verbeteren winstgevendheid en creëren van duurzaam platform voor toekomstige groei.
Geplaatst op 18-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: