Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet bij 77 nieuwe inspecties door het hele land dat de werkwijze bij veel testlocaties -met name van de GGD - sterk is verbeterd. Toch voeren nog 4 van de 32 GGD-locaties het afval dat mogelijk besmet is met Covid-19 als regulier bedrijfsafval af.

Van de commerciële testlocaties gaat dit bij 14 van de 35 bezochte locaties nog niet goed. Ook bij het verpakken en vervoeren van de afgenomen monsters worden regelmatig regels overtreden. De ILT blijft toezien op de juiste afvoer van mogelijk besmettelijk afval en testmateriaal. Dat doet ze waar nodig samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die toeziet op de kwaliteit en veiligheid van de testen en de verleende zorg.
 

Herinspecties
Herinspecties bij tien eerder bezochte locaties laten verbeteringen zien: onjuist afvoeren van mogelijk besmettelijk afval komt daar niet meer voor.

 

Commerciële testlocaties
Bij commerciële testlocaties gaat het verpakken en afvoeren in 40% van de gevallen niet volgens de regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijk afval. De ILT blokkeerde het vervoer wanneer mogelijk besmettelijk afval met bedrijfsafval dreigde mee te gaan. De inspecteurs spraken leidinggevenden aan: zij moesten direct maatregelen nemen om aan de regels voor verpakken en veilig afvoeren van mogelijk besmettelijk afval te voldoen.

 

Keel- en neusmonsters
Bij één GGD-locatie en bij zes commerciële testlocaties werden de keel- en neusmonsters niet verpakt en vervoerd volgens de wettelijke regels. Zo ontbrak bijvoorbeeld absorptiemateriaal tussen de verpakkingen. De ILT trof eenmaal monstermateriaal in een sealbag tussen de voorstoelen van een voertuig aan.

 

Inspecties helpen
Na de inspecties zijn procedures aangepast en maatregelen getroffen zodat omgaan met afval veilig en volgens de regels verloopt. Bij commerciële teststraten blijft de ILT extra alert, hier worden nog veel grote en kleine overtredingen gemaakt. Een kleine fout is bijvoorbeeld het ontbreken van gevaarsetiketten op bulkcontainers of op  verpakkingen van het afval. Vanwege de maatschappelijke noodzaak van het testen op corona, zijn na constatering van de overtredingen teststraten niet stilgelegd. Zij moesten overtredingen wel direct oplossen. Treft de ILT bij herinspecties opnieuw overtredingen aan, dan treedt zij bestuurlijk of strafrechtelijk op.

 

Samenwerken ILT – IGJ
Omdat de ILT en IGJ toezicht houden op dezelfde organisaties, werken zij zo mogelijk samen. Ze delen informatie en inspecteurs geven ter plekke adviezen als ze zien dat mogelijk sprake is van onveilige situaties. Zo had de ILT bij een paar bezochte teststraten twijfels over de hygiëne, waarna de IGJ is geïnformeerd. Omgekeerd informeert de IGJ de ILT als mogelijk besmet afval verkeerd wordt afgevoerd.

Geplaatst op 26-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: