Enno Wiertsema: De toekomst ziet er goed uit

Enno Wiertsema, algemeen directeur van brancheorganisatie Adfiz blikt terug en vooruit naar het lopende en nieuwe jaar in zijn maandelijkse column.

Zo rond deze tijd van het jaar verzoeken sommige vakmedia mij om in een column terug te blikken op en vooruit te blikken naar respectievelijk het lopende en nieuwe jaar. Zo ook deze keer. Voor de aardigheid ben ik eens gaan teruglezen wat ik een jaar geleden verwachtte en hoopte van 2020. Zaken die ik schreef in een periode dat we nog onwetend waren over wat ons in 2020 te wachten stond en woorden als corona, quarantaineplicht, mondkapjes en al dan niet intelligente lockdowns nog niet tot ons (bijna) dagelijkse vocabulaire behoorden. 

Ik las terug over het op de agenda blijven zetten van de waarde van advies, het maken van een innovatieslag door (robo)technologieën te omarmen, transparantie, inspirerende ledenbijeenkomsten, het aan de kaak blijven stellen van de verreikende gevolgen van een harde markt en onverzekerbaarheid. En ik vond ook nog een artikel waarin ik de hoop uitsprak dat er eindelijk overeenstemming zou worden bereikt over een nieuw pensioenstelsel.  

Als mij nu wordt gevraagd wat hét thema van 2020 was, is het eerste dat bij mij opkomt natuurlijk het coronavirus. Halverwege het eerste kwartaal van dit jaar werd steeds duidelijker dat er geen houden meer aan was, resulterend in de eerste lockdown medio maart. Als verenigingsbureau hebben we vanaf dat moment alles op alles gezet om jullie vragen te beantwoorden en duidelijkheid te verschaffen over steunmaatregelen van de overheid, regelingen van aanbieders en zaken die de bedrijfsvoering aangaan. Al onze aandacht en tijd ging hieraan op en de onderwerpen die voor 2020 op de agenda stonden, leken in de koelkast te verdwijnen. Leken. Want als ik nu terugkijk op dit jaar zie ik dat veel van die onderwerpen toch zijn opgepakt, al dan niet met een zetje in de rug van het coronavirus. 

Zo valt mij op dat onder grote groepen consumenten en ondernemers het besef is toegenomen hoe waardevol goed financieel beheer en risicomanagement is. Niet in de laatste plaats doordat we er als beroepsgroep vanaf het eerste moment stonden voor de klant en samen met hem hebben gekeken naar wat nog wel mogelijk was. Ook op het gebied van innovatie hebben we als beroepsgroep flinke stappen gezet. Ik heb jullie massaal zien experimenteren met nieuwe vormen van klantcontact, advies op afstand, thuiswerken en ga zo maar door. En als vereniging hebben we gepionierd met online ALV’s, commissievergaderingen en de Platformbijeenkomst. De opkomst voor deze evenementen was in tijden niet zo hoog; een duidelijk signaal, wat mij betreft, dat deze vorm van ledencontact in een grote behoefte voorziet. Wat niet wegneemt dat ik er enorm naar uitkijk om ook weer fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren. 

Ook op het gebied van (on)verzekerbaarheid en de harde markt hebben we in 2020 niet stil gezeten. Voor de prolongatie van 2021 zijn er met Verbond en VNAB uitgangspunten en richtlijnen opgesteld. Ik besef goed dat we daarmee niet geholpen zijn voor wat betreft de huidige prolongaties. En ook voor 2021 lost het niet alles op, maar het is wel een stap in de goede richting. Ondertussen blijven we aanbieders wijzen op hun verantwoordelijkheid en blijven we (vak)media, kamerleden, VNO/NCW – MKB Nederlanden ministeries bestoken met voorbeelden en de economische en maatschappelijke gevolgen ervan. Het blijft dan ook belangrijk dat jullie ons als bureau blijven voeden met jullie ervaringen uit de praktijk.   

En dan lag er halverwege juni ineens ook een pensioenakkoord op tafel. Een akkoord dat er mede is gekomen dankzij het rekenwerk van onze pensioencommissie en de uitwegdie zij vonden voor het compensatievraagstuk. Helaas is het (nog niet) een en al halleluja. Hoe de actieve transparantie bij schadeverzekeringen ingericht gaat worden, daar is nog steeds geen duidelijkheid over. De lobby om dit in veilige haven te loodsen gaat onverminderd voort. Voor een groot deel achter de schermen, maar zodra daar iets belangwekkends over te vertellen valt, laten we dat uiteraard weten. 

Samenvattend: ad-hoc kunnen inspelen op de actualiteit en datgene waar consumenten en ondernemers behoefte aan hebben en tegelijkertijd de stappen zetten die belangrijk zijn om ons daarheen te brengen waar we heen willen, toont aan hoe flexibel, weerbaar en oplossingsgericht we als beroepsgroep zijn. En die houding is waar het uiteindelijk om gaat. Want (lobby)dossiers komen en gaan, de ene keer met een ons welgevalligere uitkomst dan de andere keer, maar hoe wij ons verhouden naar de maatschappij om ons heen, bepaalt hoe relevant we zijn en hoe de toekomst eruitziet. En die toekomst ziet er goed uit! 

Ik wens je alvast fijne feestdagen. 

PS: vergeet je niet aan te melden voor de Nieuwjaarsboodschap op 14 januari.

Geplaatst op 01-12-2020

< VorigeVolgende >


Share on: