Impact corona schadeherstelsector

Om de belangen van haar leden tijdens deze coronacrisis optimaal te behartigen, monitort FOCWA de effecten van de pandemie op de schadeherstelsector. De impact op de schadeherstelsector is op dit moment vergelijkbaar met de uitkomsten die FOCWA in de eerste helft van 2020 bij haar achterban zag. Wel vallen er grote verschillen op te merken op basis van regio en bedrijfsactiviteit.

FOCWA-leden krijgen minder werkopdrachten en een groep van ongeveer 11% verwacht ook personeelsleden te moeten ontslaan. Bovendien is 1 op 4 schadeherstelbedrijven verliesgevend. Ongeveer 15% van de bedrijven denkt aan inkrimping of overname van het bedrijf.Het coronavirus en de gestelde overheidsmaatregelen hebben onmiskenbaar een effect op de bedrijfsvoering van FOCWA-leden. Als brancheorganisatie staat FOCWA haar leden in deze moeilijke periode met raad en daad bij.
Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen behartigen, inventariseert FOCWA de impact van het coronavirus op FOCWA-bedrijven via www.focwa.nl/meldpunt-corona

Met deze informatie gaat FOCWA in gesprek met opdrachtgevers en de overheid om te kijken waar mogelijkheden liggen om aanvullende regelingen te treffen voor de schadeherstelsector.

Resultaten op 26 november 2020
De situatie in de schadeherstelsector is op dit moment vergelijkbaar met de effecten die FOCWA in het voorjaar bij haar achterban zag. Zo ervaren schadeherstelbedrijven +- 22% minder orders en dus ook werk in de werkplaats. 14% van de FOCWA-leden geeft aan over minder liquide middelen te beschikken. Eenzelfde percentage ervaart leveringsproblemen bij (toe)leveranciers. 
Opvallend is dat 84% van de schadeherstelbedrijven vertrouwt in een positieve afloop van de crisis. 17% is zelfs van plan om nieuwe personeelsleden te werven. Daarentegen is 11% van de bedrijven van plan om personeel te ontslaan als gevolg van de coronacrisis.

Wisselend beeld
De landelijke cijfers kennen echter een wisselend beeld als we dieper inzoomen op de FOCWA-achterban. Bij zowel de autoruit-, autoschade- als caravan- & camperschadeherstelbedrijven zien we extremen terugkomen. Zo zijn er leden die weinig tot geen hinder ondervinden. En leden die tot 90% minder orders kennen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Opvallend in de FOCWA-coronamonitor zijn de verschillende tussen de verschillende bedrijfstakken. Zo kent de ruitherstelsector een gemiddeld orderverlies van 37%, tegenover 29% bij caravan- & camperservicebedrijven en 23% bij autoschadeherstelbedrijven. 
Als er dan gekeken wordt naar de financiële positie van de FOCWA-leden, vallen er geen verschillen meer op te maken tussen de verschillende groepen. Zo geeft tussen de 25% en de 30% van de bedrijven aan verliesgevend te zijn op dit moment. Zowel bij autoruit-, autoschade- als caravan- & camperschadeherstelbedrijven.
Geplaatst op 30-11-2020

< VorigeVolgende >


Share on: