Verbond overhandigt stappenplan RI&E aan Adfiz

Uit een analyse van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat veel bedrijven geen RI&E hebben, ondanks dat dit wettelijk verplicht is. Om werkgevers te helpen, werkte het Verbond mee aan het stappenplan RI&E.

Verbondsdirecteur Geeke Feiter-van Heuvelen overhandigde het plan onlangs aan Enno Wiertsema, directeur van Adfiz. Adviseurs kunnen het stappenplan goed gebruiken in gesprekken met zakelijke klanten. Zo werken we samen aan een veilige werkomgeving.

Bekijk de video waarin het stappenplan wordt overhandigd. Beide directieleden vertellen waarom zij meewerken aan dit initiatief om het risico op bedrijfsongevallen, beroepsziekten en werkgeversaansprakelijkheidclaims te verminderen.

 
Geplaatst op 22-09-2020

< VorigeVolgende >


Share on: