Maurice Koopman nieuwe voorzitter Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Maurice Koopman van Nationale-Nederlanden is onlangs benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV). Maurice volgt Leon van Riet op, die recent toetrad tot de management board van NN Group.

Maurice volgde per 1 juni Leon van Riet op als nieuwe CEO Schade & Inkomen binnen Nationale-Nederlanden. Maurice heeft veel ervaring binnen de schadeverzekeringsbranche. Eerder was hij onder meer CEO van OHRA en CCO binnen ABN AMRO Verzekeringen. Maurice: “SUIV is een unieke samenwerking tussen gevolmachtigden, verzekeraars, systeemhuizen en softwareleveranciers. Ik kijk er naar uit mijn kennis en ervaring te delen met de branche en de stichting te helpen haar ambitieuze doelstellingen rond de uniformering in het volmachtkanaal te realiseren”. 
 
SUIV werd in 2019 gezamenlijk opgericht door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en richt zich op de uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars en op het verhogen van de datakwaliteit in het volmachtkanaal.
 
Het stichtingsbestuur van SUIV bestaat verder uit Jorg Roodbeen (Gouda & Bredius), Jaap de Louw (Achmea) en Marcel van Loon (Centraal Volmachtbedrijf).
Geplaatst op 03-09-2020

< VorigeVolgende >


Share on: