Kerncijfers Incidenten brandweer beschikbaar in online dashboard

In samenwerking met de veiligheidsregio's publiceert het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid van het IFV voortaan iedere maand de Kerncijfers Incidenten van de brandweer. Hiermee zetten zij de brandweerstatistiek van het CBS voort.

De Kerncijfers Incidenten geven inzicht in het aantal en het type incidenten dat is binnengekomen bij de meldkamers van de brandweer en in de reactietijden van de brandweer bij deze incidenten. De gegevens worden maandelijks achteraf gepubliceerd in een online dashboard.

Tot en met 2019 publiceerde het CBS de cijfers van Branden en hulpverleningen. Voor het nieuwe dashboard zijn een andere berekeningsmethode en definities gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk om de cijfers van het CBS en het IFV met elkaar te vergelijken.

Informatiegestuurd werken speelt een steeds grotere rol binnen de veiligheidsregio's om te komen tot een veiliger en weerbaarder Nederland. Onno van Veldhuizen, voorzitter Dagelijks Bestuur IFV: "Omdat het IFV hierin graag een verbindende rol speelt, hebben wij in samenwerking met de veiligheidsregio's het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid opgericht. Met het kenniscentrum biedt het IFV de veiligheidsregio's en hun crisispartners kennis, techniek en ondersteuning op het gebied van Business Intelligence (BI), data en data-analyse. Hierdoor kunnen zij hun taken beter voorbereiden en uitvoeren. Ik ben trots op de stappen die gezamenlijk zijn gezet en op de mijlpaal die vandaag is bereikt, de publicatie van de Kerncijfers Incidenten. Een opmaat naar meer!"Kerncijfers Incidenten kunt u hier vinden.
Kerncijfers Incidenten reactietijden kunt u hier vinden.
Geplaatst op 01-09-2020

< VorigeVolgende >


Share on: