In het licht van COVID-19 pandemie worden bedrijven geconfronteerd met 5 trends

Aansprakelijkheidsrisico’s voor bedrijven nemen wereldwijd toe. In het licht van een uitdagende wereldwijde pandemie, zijn er in een nieuw rapport van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) vijf trends voor de sector belicht.

Factoren zoals sociale inflatie, dure en frequente terugroepacties in de automobiel- en voedingssector, de ontwrichtende impact van burgerlijke onrust, rellen in een groeiend aantal landen en milieuproblemen kunnen in de toekomst gevolgen hebben voor bedrijven en hun verzekeraars.
 

Aansprakelijkheid trend 1Sociale inflatie in de VS en toename van collectieve aanklachten wereldwijd 
Sociale inflatie is een fenomeen dat vooral in de VS voorkomt, gedreven door de groeiende opkomst van procesfinancierders, stijgende vergoedingen door jury’s, veel ruimere schadevergoedingen voor werknemers en nieuwe schadevergoedingsconcepten zoals massaschadeclaims. Het gemiddelde schikkingsbedrag van de vijftig belangrijkste vonnissen in de VS is bijna verdubbeld van $28 miljoen tot $54 miljoen tussen 2014 en 2018.  Procesfinanciering neemt niet alleen toe in de VS maar ook in Europa en elders in de wereld, wat bijdraagt aan een groeiende trend van collectieve aanklachten gezien de financiële hindernissen voor de consument worden verlaagd om tezamen actie te ondernemen.


Aansprakelijkheid trend 2: Stijgende herstel- en terugroepkosten in de automobielsector
De afgelopen jaren was er een groeiend aantal terugroepacties in de auto-industrie, zowel in de VS als in Europa. In 2019 waren er in de VS 966 terugroepacties voor meer dan vijftig miljoen voertuigen. In Europa waren er 475 terugroepacties in 2019, een stijging van 11% in één jaar. In veel gevallen kunnen sommige componenten enkel worden geproduceerd door één leverancier die de hele industrie bedient, waardoor deze vatbaar is voor accumulatierisico's. Als gevolg daarvan zijn terugroepacties in de loop van de tijd groter en duurder geworden.


Aansprakelijkheid trend 3: Dure voedselveiligheidsrisico's en terugroepacties
Terugroepacties van voeding nemen wereldwijd toe als gevolg van factoren zoals wereldwijde productie, minder leveranciers in complexe toeleveringsketens, verbeterd toezicht op de regelgeving en verbeterde technologie die een acuratere traceerbaarheid en detectie van pathogenen mogelijk maakt. Het Coronavirus kan hier in de toekomst ook een aanzienlijke impact op hebben. Aan de ene kant zijn de hygiënenormen drastisch verhoogd wat de besmettingsrisico's, die een belangrijke oorzaak zijn van het terugroepen van voedsel en dranken, zou kunnen verminderen. Aan de andere kant kunnen door het tijdelijk sluiten en opnieuw opstarten van fabrieken, thuiswerk van personeel, afname van regelgevende bezoeken en grillige toeleveringsketens de risicoblootstellingen in de toekomst ook toenemen.


Aansprakelijkheid trend 4: Impact van rellen en burgerlijke onrust op bedrijfsonderbreking gaat verder dan enkel fysieke schade
De 'gele hesjes'-protesten in Frankrijk of meest recentelijk de raciaal geladen rellen in de VS zijn spraakmakende voorbeelden van de toename van burgerlijke onrust wereldwijd. Deze incidenten veroorzaakt in toenemende mate materiële schade en verstoring en verlies van inkomsten voor veel bedrijven. Als voorbeeld: de burgerlijke wanorde na de dood van George Floyd heeft naar verwachting verliezen van meer dan $1 miljard veroorzaakt in de VS.

 

Liability trend 5: Kwaliteit van binnenlucht na Coronavirus
Incidenten met de kwaliteit van het milieu kunnen schadelijke gevolgen hebben voor een bedrijf. Twee risico’s zijn hierbij doorslaggevend: ten eerste de niet optimale kwaliteit van de binnenlucht, waarbij legionella- en schimmelgroei zich kunnen ontwikkelen of de luchtbehandeling niet aan de (gewijzigde) normen voldoet. Ten tweede het toenemende risico van milieugerichte vervolgingen, boetes en corrigerende maatregelen, aangezien het publieke bewustzijn voor vervuiling en uitputting van het natuurlijk kapitaal toeneemt.


Belangrijke oorzaken van aansprakelijkheidsclaims en mogelijke gevolgen voor het Coronavirus
Het rapport analyseert ook enkele van de belangrijkste oorzaken van aansprakelijkheidsclaims uit de verzekeringssector in de afgelopen vijf jaar - incidenten met defecte producten zijn goed voor de helft van de waarde van alle claims - en kijkt naar de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus voor de verzekeringssector.


Door de pandemie zijn er steeds meer mensen thuisgebleven en door de tijdelijke sluiting van veel winkels, luchthavens en bedrijven is het aantal meldingen van uitglijden en vallen, een van de belangrijkste oorzaken van aansprakelijkheidsclaims, afgenomen. De markt kan echter claims van derden verwachten als gevolg van het niet adequaat beschermen tegen het Coronavirus, evenals acties van werknemers tegen werkgevers die hen niet op de juiste manier hebben beschermd. Productaansprakelijkheids- en terugroepclaims volgen de economische activiteit, dus de economische val kan in deze gebieden een impact hebben. Ondertussen kan het herstarten van de productie leiden tot incidenten met menselijke fouten.


 
Geplaatst op 09-09-2020

< VorigeVolgende >


Share on: